Mátyás Győző: Harc az élet

2018. január 14., 09:02

Szerző:

Mélységesen megértjük a honi sajtó nagy részét, hogy szinte együttérző aggodalommal tudósított V. Tímea ama gyötrelmesen megalázó gondjáról, hogy a Golden Globe gálára is a Cannes-ban egyszer már viselt toalettjét volt kénytelen felvenni. Ah, minő csapás! Igaz, a ruha újradizájnolásában némi alakítás segített (vajh’ szigszalagos tunningolás volt-e az eszköztárban?),  de azért ami szörnyű, az szörnyű. Az emberek többsége természetesen így is zsigerien átérezte a celeblét búját s keservét. Ez a hír talán kicsit háttérbe is szorította V. Tímea intellektuális oeuvre-jének újabb, már-már melankóliába hajló szentenciáját, melyet szöveghűen idézünk: „Belefáradtam, hogy az élet állandó harc, és sokszor azt érzem, hogy több negatív dolog van, mint pozitív.”

Ó, tudjuk persze, hogy a Florida-Cannes-Malibu-Hawai tengely mentén is csupa szenvedés az élet, de azért némi csodálkozással vegyes rosszallással kell megállapítanunk, hogy a fenti megjegyzés nem pusztán a pillanatnyi hangulat kifejezése, hanem egyenesen a megengedhetetlen defetizmus irányába mutat. Ami minden tekintetben ellentétes a legfőbb orákulum és vezér alapvetésével, mely szerint nekünk magyaroknak mindig felkészülten kell állnunk a csatára, mert mi permanens harcban állunk.

Szabadságharcot vívunk a ránk galádul euroszázmiliókkal támadó Brüsszel ellen, harcolunk az IMF, a Világbank, a civilszervezetek, a liberális strigák, a wendigok, a migráns ufók ellen. És mindenekelőtt természetesen Soros ellen, aki a megtévesztés varázslójaként azért áldozott temérdek pénzt Magyarországra, hogy kalifátussá változtassa.

Nekünk pedig hősleg fel kell venni a küzdelmet a szüntelenül acsargó és fondorkodó ellenséggel, mint erre a bölcs vezető minduntalan figyelmezteti népét, akár legutóbb október 23-án, amikor emígyen szólt: „Ha magyar Magyarországot és európai Európát akarunk, arról nyíltan kell beszélnünk, és harcolnunk kell.”

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Nincs itt helye csüggetegségnek, belenyugvásnak, mert a magyar szuverenitást kell megvédeni a bennünket rabigába döntő Unió ellen, ekként ha a legfőbb orákulum útja Brüsszel felé vezet, ő nem tárgyalni megy, hanem azért, hogy  „hadállásokat tudjon megőrizni, támadásokat verjen vissza, rohamokat hárítson el”. Egy Napóleonba ojtott Vorosilov.

Na, de meg is van a foganatja ennek a harci kedvcsiholó mozgósításnak! Szép példája az éberségnek a minapi akció, mikor is a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) polgármesterei rántottak össze egyfajta Soros-űző szeánszot. Különösen dicsérendő performansz volt ez annak  fényében, hogy a legtöbb résztvevő akkor látott migránst, mikor a tizenhétszeres túlárazással épült helyi stadionban megtekintette csapata elefántcsontparti balbekkjét, a nicaraguai fedezetet valamint a zambiai középcsatárt (úgyis mint a magyar akadémiai utánpótlás ígéretes példáit).

De hát az ellenség nem alszik, sőt újabbak és újabbak támadnak (a munkaköri paranoián kívül éppen ezért van szükség a szakadatlan éberségre!).

Itt van például az USA szenátusa külügyi bizottságának – demokrata párti képviselők által összeállított – jelentése, ami nem más, mint rágalomáriával keresztezett hazugságcunami, hogy képletesen szóljunk. A jelentés lényegében úgy jellemzi Orbán Viktort, mint Putyin legfőbb szövetségesét, sőt trójai falovát az EU-ban és a NATO-ban. Ami megfelel a valóságnak, az viszont már ordas hazugság hogy ez egyfajta kettős játék lenne részünkről. Hát nem világos mindenki számára, hogy az uniónak a markunkat tartjuk, csodálni viszont Putyint csodáljuk?

Az pedig merő hazugság, hogy mi teret engednénk az orosz propagandaeszközöknek. Minek tennénk? A média és tömegkommunikáció döntő többségét elfoglaltuk, megvásároltuk, így hát van saját arzenálunk, amelyik hihetetlen hatékonysággal terjeszt hazugságot, álhíreket és propagandát. Nem vagyunk rászorulva az orosz importra.

Aztán a jelentés felemlegeti az átláthatóság hiányát, ami óriási méretűvé növelte a korrupciót, elősegítve az orosz befolyást. Ez viszont nyilvánvaló rágalom. Hiszen nálunk csak a nemzeti burzsoázia megerősítése folyik. És ugyan az amerikaiak ezt mivel segítenék elő nálunk? McDonalds-szal? Oda menjen a Lőrinc chipset árulni? Bezzeg az oroszok ígérnek Paks 2-t, ami majd tovább kerekíti a magyar nemzeti burzsoáziát. Különben is micsoda képmutatás épp az amerikai kekeckedés, hiszen náluk az első millió eredetét nem illik firtatni. Hát nálunk meg az első tízmilliárdét nem.

Ebből is látszik ezeknek a demokrata szenátoroknak az ártó szándéka hazánk iránt, úgyhogy mindenképpen fel kell vennünk ellenük a harcot.

Legjobb lenne, ha orosz álhírportálokon keresztül V. Tímea örökbecsű mondásaival bombáznánk őket. Attól teljességgel megzavarodnának.

18:13

Az előválasztás eseményeit a közszolgálati adókon mintha nem műsorvezetők, hanem pincérek szolgálnák fel, akik nem restek hosszú kommentárokkal rá-, illetve lebeszélni a fogyasztót. Ez alapján te kit választanál?

2021. február 2., 10:27

Vajon Kásler és Pintér miniszterek, vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat korrupciós nyomozói feltételezik, hogy a magánkórházban bárki ad majd egyetlen forint paraszolvenciát, miután kifizette az ellátás árát?
Mivel az Egyesült Államok kormányzata ma azt szeretné – a magyar nép érdekeivel megegyezően –, hogy Magyarország alkotmányos demokrácia legyen, a magyar kormány pedig ezt nem szeretné, halkan kijelenthető, hogy a magyar nép valódi érdekeinek előmozdítását – bár aligha tehet érte bármit – az Egyesült Államok kormányzata szorgalmazza, a magyar kormány pedig nem.
A Hunyadiak koporsóit azért nyitották fel, hogy DNS-mintát vegyenek belőlük. Ezekből megállapítják Mátyás király „Y-kromoszómás haplocsoportját”, azaz a „férfiágon öröklődő genetikai markereit”. A tudás birtokában a székesfehérvári osszáriumból kiválogatnák Mátyás király csontjait, összeraknák a csontvázát, majd eltemetnék. Kezdetnek. Mert utána jönne a többi király.
Így érkeztünk meg a 25 év alattiak mentességéhez. Mire is lesz ez jó? Kellemes lesz nem fizetni adót, de ettől például még nem lesz jobb a fiatalok helyzete a munkaerőpiacon – itt a legmagasabb a munkanélküliség. Azért, mert több nettója lesz a fiatalnak, még nem éri meg jobban felvenni, alkalmazni. Ha pedig nem talál munkát, másodlagos, hogy mennyi a kedvezmény és a mentesség.