Mátyás Győző: „Mert csak”

2019. június 16., 07:45

Szerző:

Megjósoltuk már ezen a felületen, hogy ha ezek az igazodni nem akaró tudósok még sokat sivalkodnak(!) a kutatás szabadsága meg a tudomány autonómiája miatt, és annyira féltik a Tudományos Akadémia függetlenségét, az egész MTA csak azért is be lesz olvasztva a Puskás Akadémiába, az akadémikusokat simán lecserélik futballakadémistákra oszt’ jónapot. Lőrinc professzor és bulibáró majd elnavigálja ezt a boltot is. Nem lehet az nehezebb, mint lagziban fake(!) rocksztárkodni.

Most különösen közel kerülhet hozzánk ez a megoldás, minthogy ülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia Felügyelő Testülete és erős kritikával élve (ami a hatalom számára már önmagában is olyan, mint vámpírnak a fény) arra jutott, hogy az MTA a törvényjavaslat visszavonását kéri a kormánytól, és kezdeményezi az alkotmányossági vizsgálatot is.

Lovász László pedig levelet írt a parlamenti pártok frakcióvezetőihez és észérvekkel próbálja meggyőzni őket (ami ugye kormánypárti illetők esetében elég meredek vállalásnak tűnik)  arról, hogy a törvénytervezet elhibázott és felesleges.

Fotó: Merész Márton

De hát annyiszor tartottunk már itt, amióta a hatalom, mint telhetetlen étvágyú politikai predátor le akarja nyelni az akadémiai kutatóintézeteket. Annyiszor próbálták már tudósok tényekkel, adatokkal bizonyítani, hogy erre a rombolásra semmi szükség. Még át is világították a kutatóintézet-hálózatot, s az auditorok között (MTA Kutatóhálózati Tudományos Elnöki Bizottság) pariban vettek rész a minisztérium delegáltjai. Arra a megállapításra jutva még áprilisban, hogy „Az MTA kutatóintézet-hálózata Európában a legjobbak közé tartozik. A hálózat teljesítménye kiváló, és számos olyan alkotóműhellyel rendelkezik, amelyek a világ élvonalába tartoznak, és nemzeti kincsnek tekinthetők. A kutatóhálózat gyökeres átalakítására nincs szükség…” Nem volt ez azért olyan régen. De senki rá se hederített a jelentésre.

Ahogy nem vették figyelembe a Lendület kutatócsoport Orbán Viktorhoz írott levelében foglaltakat sem. Márpedig a fiatal kutatók több pontban fogalmazták meg, hogy a törvénytervezet miért „átgondolatlan, szakmai indokokkal nem alátámasztható”. Senki soha nem reagált érdemben ezekre az érvekre. A tudósok csak „a hatalmi főember kioktató semmitmondását voltak kénytelenek hallgatni, ahogy Falus András akadémikus fogalmazott.

Viszont ez a hatalmi főember szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2018. június 15-én a következőket mondta az MTA rendkívüli elnökségi ülésén: „A kormány nem akarja csökkenteni az Akadémia költségvetését, nem akarja átvenni az akadémiai kutatóintézeteket, és átadni sem az egyetemeknek, a továbbiakban is az Akadémia autonóm döntése marad, hogy ezeket az intézeteket hogyan kívánja a jövőben menedzselni. A Kormány nem akarja, hogy az Akadémia kutatóintézetei csak azokkal a tudományterületekkel foglalkozzanak, amelyek a technológia és innováció területei közé sorolhatóak. A Kormány nem akarja azt, hogy az Akadémiáról a kutatóintézetek – ahogy ez más országokban megtörtént – leválasztásra kerüljenek”.  

Aztán, lám, azóta a kormány mégis akarja mindezt. Hogy pontosan miért, arra tulajdonképpen azóta sem kaptunk választ.

Jó, persze hallottunk hablatyolni a kutatás megtérülésének fontosságáról, meg a gazdasági prioritásokról, de hát a tudósok elmondták erről is, hogy ez egyszerűen szakszerűtlen közelítés. Így aztán mindenki csak találgat, hogy miért a dúlás. Tudjuk, a beígért uniós kutatási pénzek lenyúlásának megkönnyítése fontos szempont lehet. A NER-képlet nem változó eleme a lopás. És persze lehet az is, hogy pusztán az autonómia lerombolása, a kritikai gondolkodás elfojtása a cél. Láttuk ezt a CEU estében, látjuk a színházi támogatás átszabása, az irodalmi intézmények „átalakítása” kapcsán, illetve a kultúra és a tudomány szinte minden területén. És persze ezzel összefüggésben fontos az ellenállás megtörése, a behódolás kikényszerítése, megmutatni, hogy kinek nagyobb a f… A finanszírja.

Vagy mert csak. Rombolunk, mert megtehetjük. A hatalom dölyfös önélvezete miatt.

Az nagyon ütős szer tud lenni.

2021. február 2., 10:27

Vajon Kásler és Pintér miniszterek, vagy a Nemzeti Védelmi Szolgálat korrupciós nyomozói feltételezik, hogy a magánkórházban bárki ad majd egyetlen forint paraszolvenciát, miután kifizette az ellátás árát?

2021. február 2., 10:27

Mivel az Egyesült Államok kormányzata ma azt szeretné – a magyar nép érdekeivel megegyezően –, hogy Magyarország alkotmányos demokrácia legyen, a magyar kormány pedig ezt nem szeretné, halkan kijelenthető, hogy a magyar nép valódi érdekeinek előmozdítását – bár aligha tehet érte bármit – az Egyesült Államok kormányzata szorgalmazza, a magyar kormány pedig nem.

2021. február 2., 10:26

A Hunyadiak koporsóit azért nyitották fel, hogy DNS-mintát vegyenek belőlük. Ezekből megállapítják Mátyás király „Y-kromoszómás haplocsoportját”, azaz a „férfiágon öröklődő genetikai markereit”. A tudás birtokában a székesfehérvári osszáriumból kiválogatnák Mátyás király csontjait, összeraknák a csontvázát, majd eltemetnék. Kezdetnek. Mert utána jönne a többi király.

2021. január 23., 17:38

Így érkeztünk meg a 25 év alattiak mentességéhez. Mire is lesz ez jó? Kellemes lesz nem fizetni adót, de ettől például még nem lesz jobb a fiatalok helyzete a munkaerőpiacon – itt a legmagasabb a munkanélküliség. Azért, mert több nettója lesz a fiatalnak, még nem éri meg jobban felvenni, alkalmazni. Ha pedig nem talál munkát, másodlagos, hogy mennyi a kedvezmény és a mentesség.

2021. január 23., 17:37

A gyakorlat azt mutatja, hogy a felhasználó  a szolgáltató önkényének ki van szolgáltatva és ezekben az esetekben gyakran sérülnek a szólászabadsághoz fűződő alkotmányos jogok. Nem csak és nem is elsősorban Trump elnökről van szó, hanem nagyon sok névtelen, ismeretlen felhasználó alkotmányos jogairól.

2021. január 23., 17:36

A magyar kormánypropaganda, vagyis az állami talpat vehemensen nyaló sajtó egésze a washingtoni Capitol Hillen zajlott történéseket olyan kifordított logikával, olyan elferdített interpretációval, olyan valóságellenes tálalásban, olyan szemérmetlen hazudozással és olyan lelketlen, lehetetlen, szemfényvesztő álmagyarázatokkal adta elő, hogy még a leginkább elszánt Trump-hívők sem találhatták volna ki ennek forszát, minthogy nem is találták, mert nekik valóságosan is legfeljebb kisebb csúsztatásokra futotta.