Krajczár Gyula: Megfigyelés

Lázár János azt mondta, hogy ő magánemberként kilépne az EU-ból. Sokan ebből arra következtettek, hogy megkezdődött a kilépés előkészítése. Én ezt nem hiszem. Egyrészt voltak többen a Fidesz környékéről, lehet, nem olyan befolyásosak, mint Lázár, de voltak, akik azonnal az EU-tagság pártjára álltak. Ez fontos. Másrészt Lázár maga nem először pozőrködik magánemberként.

2016. július 14., 13:50

Amikor például Orbán Viktor fallabdaként pattant vissza az Európai Unióról a halálbüntetés ügyében, Lázár sietett nyilvánosan kijelenteni, hogy ő egyébként támogatná a halálbüntetés visszaállítását. A mechanizmus most is ugyanaz, legfeljebb színezi kicsit Kovács Zoltán, aki eddig semmi jelét nem adta, hogy magánemberként is létezne, most viszont ebben a minőségében csatlakozott Lázárhoz.

Tehát tagjai vagyunk az uniónak, s bár a kormány időnként kényelmetlenül érzi magát benne, morog, lökdösődik, vicsorog, nyilvánvalóan tagságpárti jelenleg, s inkább a szervezet megváltoztatására utalgat, mintsem az elhagyására. Vannak az uralmon lévő körökben emberek, akik lelkesen uniópártiak, s ezt időnként el is mondják. S vannak természetesen unióellenesek is, akik eddig sunyítottak, de most eljött az ideje annak, hogy arcot adjanak ennek az álláspontnak is. Hogy aztán milyen hevesen fognak álláspontjuk mellett érvelni, mennyien lesznek, s elhagyják-e a magánember hipokrita státusát, azt majd az aktuális igények fogják meghatározni.

Ha valaki nem vette volna észre, éppen ez a centrális erőtér. Hogy egy adott kérdésben minden mérvadó választ mi képviselünk. Ha benn kell maradni, mi maradunk benn, ha ünnepelni kell, mi ünneplünk, s ha ki kell lépni, mi lépünk ki. A lényeg a siker. A nemzetközi pénzügyi válságra az idők során keletkezett mindkét jellegzetes populista választ, a megszorításellenes baloldalit és a bevándorlásellenes jobboldalit is már magára húzta a Fidesz, s ne legyen kétségünk, ha esetleg keletkezne a jövőben harmadik populista gimnasztyorka is, azt is magára fogja ölteni. Vagyis a centrális erőtér valószínűleg azt jelenti, hogy mindent mi képviselünk, amit a „centrum” reálisan elgondolhat, s konkrétan pedig azt fogjuk képviselni, amit elgondol.

Mivel az Egyesült Államok kormányzata ma azt szeretné – a magyar nép érdekeivel megegyezően –, hogy Magyarország alkotmányos demokrácia legyen, a magyar kormány pedig ezt nem szeretné, halkan kijelenthető, hogy a magyar nép valódi érdekeinek előmozdítását – bár aligha tehet érte bármit – az Egyesült Államok kormányzata szorgalmazza, a magyar kormány pedig nem.
A Hunyadiak koporsóit azért nyitották fel, hogy DNS-mintát vegyenek belőlük. Ezekből megállapítják Mátyás király „Y-kromoszómás haplocsoportját”, azaz a „férfiágon öröklődő genetikai markereit”. A tudás birtokában a székesfehérvári osszáriumból kiválogatnák Mátyás király csontjait, összeraknák a csontvázát, majd eltemetnék. Kezdetnek. Mert utána jönne a többi király.
Így érkeztünk meg a 25 év alattiak mentességéhez. Mire is lesz ez jó? Kellemes lesz nem fizetni adót, de ettől például még nem lesz jobb a fiatalok helyzete a munkaerőpiacon – itt a legmagasabb a munkanélküliség. Azért, mert több nettója lesz a fiatalnak, még nem éri meg jobban felvenni, alkalmazni. Ha pedig nem talál munkát, másodlagos, hogy mennyi a kedvezmény és a mentesség.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a felhasználó  a szolgáltató önkényének ki van szolgáltatva és ezekben az esetekben gyakran sérülnek a szólászabadsághoz fűződő alkotmányos jogok. Nem csak és nem is elsősorban Trump elnökről van szó, hanem nagyon sok névtelen, ismeretlen felhasználó alkotmányos jogairól.
A magyar kormánypropaganda, vagyis az állami talpat vehemensen nyaló sajtó egésze a washingtoni Capitol Hillen zajlott történéseket olyan kifordított logikával, olyan elferdített interpretációval, olyan valóságellenes tálalásban, olyan szemérmetlen hazudozással és olyan lelketlen, lehetetlen, szemfényvesztő álmagyarázatokkal adta elő, hogy még a leginkább elszánt Trump-hívők sem találhatták volna ki ennek forszát, minthogy nem is találták, mert nekik valóságosan is legfeljebb kisebb csúsztatásokra futotta.