A MAOIH elnöke válaszolt a leváltott vezető vádjaira

Keszler Gábor, a hitközösség februárban megválasztott elnöke közleményben reagált Deutsch Róbert állításaira.

2023. május 12., 17:21

Szerző:

Ahogy azt egy héttel ezelőtt megírtuk, a Miniszterelnökség is jóváhagyta a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) februárban megtartott közgyűlésének döntéseit, melynek során leváltották Deutsch Róbert György korábbi elnököt és Somlai Tamás (Páskesz Zeév) főtitkárt, helyükre pedig Keszler Gábort és Oirechman Smuel rabbit választották.

A MAOIH 2022. október 27-én megválasztott elöljárósági tagjai, valamint 2023. február 22-én megválasztott új elnöke és főtitkára sajnálattal konstatálja, hogy Deutsch Róbert volt MAOIH-elnök a hittestvéri és emberi normákat felrúgva, a jogszabályokkal és a vallási törvényeinkkel dacolva nem fogadja el a MAOIH közgyűlésének többségi szavazással hozott jogszerű határozatát és az ezt követő jogi eljárás eredményét. Jelesül, hogy a közgyűlés őt elnöki tisztségéből visszahívta, ekként a MAOIH-nak új vezetése van – írta közleményében Keszler Gábor.

„Meggyőződésünk, hogy Deutsch Róbert személyes harca árt a zsidóság és az orthodoxia megítélésének, visszafordíthatatlan anyagi és erkölcsi károkat okoz a hitközségnek”

– fogalmaz a közlemény.

Keszler Gábor szerint „Deutsch Róbert azt állítja, hogy a MAOIH újonnan megválasztott vezetése nem követi az általa tévesen izraeli és más vallási bíróságoknak nevezett testületek döntéseit, amennyiben közgyűlést hívott össze, amelyen jelöltette magát. A valóság ezzel szemben az, hogy éppen Deutsch Róbert ment (és megy) szembe az általa hivatkozott döntésekkel, hiszen ezek a döntések korábban többek között éppen személyével kapcsolatban születtek.”

Deutsch Róbert állítása szerint az új vezetőséget „fantomtagság” választotta. Erre a kijelentésre reagálva Keszler Gábor azt írja: a tagok felvétele az alapszabályban rögzített módon történt, és ezeket a tagfelvételeket – éppen Deutsch Róbert előterjesztése nyomán – a közgyűlés is jóváhagyta, mi több, további megerősítésként a jóváhagyás az alapszabályba is bekerült. Az általa fantomtagokként hivatkozott személyek nagy részének tagfelvételi kérelmén ráadásul éppen Deutsch Róbert aláírása hitelesíti a tagságot.

Az új vezetőségre rátérve Keszler kiemeli, hogy szerinte Deutsch Róbert úgy állítja be, mintha az új vezetőség állami jóváhagyása jogellenes lenne. A valóság ezzel szemben az, hogy az egyházügyi államtitkárság a 2011. évi CCVI., a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben rögzítettek szerinti közigazgatási hatósági eljárást folytatott le a változás bejegyzésével kapcsolatban. „Ugyanolyat, mint négy hónappal korábban, amikor Deutsch Róbert úr elnökségét Paskesz Zev vitatta” - olvasható a nyilvános válaszlevélben. Majd hozzáteszi: akkor, egy ugyanilyen eljárás keretében, 2023. január 17-én, az egyházügyi államtitkárság Deutsch Róbert elnökségét jóváhagyó döntést hozott, ahogy az a döntés is jogszerű volt, úgy volt ez a mostani is a jogszabályok szerinti.

Keszler Gábor Deutsch Róbert azon állításait is cáfolja, miszerint a Kazinczy utcai zsinagóga és a MAOIH-székház el lenne foglalva. A hivatalosan bejegyzett új elnöknek és munkatársainak kötelességük ellátni a hitközség képviseletével járó mindennapi feladatokat, és ennek során nem lehetnek tekintettel Deutsch Róbert személyes egyet nem értésére.

„Az imádkozást újra kellett indítani, így a zsinagógát meg kellett szabadítani a Deutsch Róbert által rátett lakattól” 

– fogalmaz a közlemény, majd hozzáteszi: abban az esetben, ha bíróság a hatósági döntés végrehajtásának felfüggesztése mellett döntene, és Deutsch Róbert elnöki pozícióját visszaállítaná, úgy nem fogják hátráltatni az átadás-átvételt.

Deutsch Róbert azt is állítja, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) puccskísérletéről van szó az elnökváltás kapcsán – emlékeztet le Keszler Gábor, majd hozzáteszi: Deutsch egyben azt sugallja, mintha az EMIH-nek, valamint az EMIH rabbijainak „semmi köze sem lenne a magyar orthodoxia hagyományaihoz”. Álláspontunk szerint ez erkölcsileg minimum visszás, figyelembe véve, hogy Deutsch Róbert az EMIH rabbijai segítségével került közel a valláshoz, és ő maga, miként családja is állandó jelleggel igénybe veszi az EMIH vallási és oktatási szolgáltatásait – írja Keszler.

Olyan rabbikat sért meg ezzel Deutsch, mint pl. Oberlander Baruch rabbi, akinek már nagyapja is a híres Kazinczy utcai „Tajrászban” tanított. Abban az épületben, amelyet Deutsch Róbert a minap lelakatolt – fogalmazza meg véleményét Keszler Gábor. 

A februárban megválasztott elnök a nyilatkozatában azt írja: Deutsch Róbert azt sugallja, hogy az EMIH át akarja venni a „hatalmat”, a zsinagóga hagyományait és imarendjét meg akarja változtatni. A valóság ezzel szemben az – írja Keszler, hogy ilyen terv nincs. A MAOIH hagyományai sértetlenek maradnak, sőt a Deutsch Róbert által bevezetett „újítások” is ki lesznek javítva. Ezenkívül minden közösségi alkalmazottat, beleértve Paskesz Zevet is, felkértünk, hogy maradjanak a MAOIH kötelékében, fizetésük továbbra is biztosítva lesz.

A hitközösség pénzügyire rátérve Keszler Gábor megjegyezte, hogy az elmúlt héten azzal kellett szembesülniük, hogy Deutsch Róbert „káoszt hagyott maga után” a MAOIH pénzügyeiben.

A pályázati források elköltésével kapcsolatban kérdések merülhetnek fel, a szerződések, számlák és kapcsolódó teljesítésigazolások körül sem világos minden, a könyvelés további értelmezésre fog szorulni és meg kell majd vizsgálni az esetleges összefonódásokat Deutsch Róbert szájsebészeti árucikkekkel kereskedő magáncége és a MAOIH pénzügyei között, valamint megvizsgálandó, hogy miként lehetséges az, hogy a MAOIH bankszámlái „konganak az ürességtől”.

Az elmúlt héten azzal kellett szembesülnünk – folytatja Keszler, hogy Deutsch jelentős pusztítást végzett a MAOIH környékén és a következőket hagyta maga után:

  • Szétszórt tóratekercseket a „levéltárban”,
  • közel 2 milliárd forintnyi elköltött, de nem elszámolható pályázati forrást,
  • szerződések és teljesítésigazolás nélküli számlákat,
  • átláthatatlan könyvelést,
  • furcsa összefonódásokat szájsebészeti árucikkekkel kereskedő magáncége és a MAOIH pénzügyei között,
  • kifizetetlen számlákat, összesen közel 90 millió Ft értékben.

Keszler Gábor egy rádióbeszélgetésre utalva azt írta, a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában Deutsch Róbert az alábbi kijelentéseket tette: „pár évvel a holokauszt után … ahol 10 hónap alatt 600.000 zsidót megöltek … a nácik ezt nem tudták megvalósítani, hogy az orthodoxia itt megszűnjön … egy másik zsidó csoport próbálja megtenni.” A fájdalomtól nem jutunk szóhoz. Szinte napra pontosan 79 évvel ezelőtt kezdődtek el a magyarországi deportálások, amely során közel félmillió magyar zsidó embert hurcoltak el, többségüket a biztos halálba. Próbáljuk megérteni, hogy mi munkálhat Deutsch Róbertben, hogy ilyen képtelenségeket hord össze a médiában – reagált a kijelentésekre a közlemény írója.

A MAOIH új vezetése mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a jelenlegi zűrvart minél hamarabb lezárja – zárja írását Keszler Gábor.

(Fotó: MAOIH székház. Forrás: Wikipedia)