Ingyenesen korrepetálnak önkéntesek hátrányos helyzetű diákokat Józsefvárosban és Ócsán

Olyan sok diák kér segítséget, annyi a hátrányos helyzetű gyerek a VIII. kerületben, hogy a programot biztosító Menetszél Egyesület nem is tud minden jelentkezőt befogadni.

2019. november 30., 19:30

Szerző: Bíró Veronika

Ingyenes korrepetálást biztosít a Menetszél Egyesület önkéntes tanárokkal általános iskolás, hátrányos helyzetű gyermekeknek heti rendszerességgel. Csütörtök délután nyílt napot tartottak a VIII. kerületi Deák Diák Általános Iskolában, a kiscsoportos foglalkozásokon a 168 Óra is részt vett. Egyesületi tagokkal és önkéntes tanárokkal beszélgettünk, de a programba járó gyerekek is készségesen válaszoltak kérdéseinkre. A gyerekek nevét megváltoztattuk.

A mindössze másfél éves egyesületet azzal a céllal alapították, hogy olyan hátrányos helyzetű gyerekeket karoljanak fel, akik nem mélyszegénységben élnek, de a megfelelő készség- és képességfejlesztés hiányában könnyen kudarcot vallanának az életükben. Az egyesület három korrepetáló programot működtet párhuzamosan. Az egyik a budapesti korrepetálás, amivel három józsefvárosi általános iskolában vannak jelen. A korrepetálások másik helyszíne az ócsai szociális lakópark. A harmadik program pedig a Netkorrep, amivel online felületeken keresztül tanítanak gyerekeket. Ez utóbbihoz sok esetben külföldön élő magyar fiatalok is csatlakoznak önkéntes tanárként.

Csütörtökön két hatodikos fiúval, Lacival és Gergővel foglalkozott a Menetszél egyik önkéntese, Sztranyák Fanni. A matematika házival kezdték az órát, törteket osztottak. Fanni a szorzást és osztást magyarázta végtelen türelemmel. Volt, aminél előre megjegyezték a gyerekek, hogy ez nehéz, kérték is a segítségét. A következő feladatot már egyedül végezték. Amikor a tanár egy feladatnál ismét magyarázott, Laci rá is szólt, hogy „jó, innen már nem kell”, és dolgozott tovább egyedül.

Fotó: Bíró Veronika

Egy idő után Laci láthatóan fáradni kezdett. A tanórák után még szolfézs- és zongoraórája is volt aznap. Az egyik feladatnál alkudozott, hogy ezt otthon számológéppel egy perc alatt megcsinálja, hadd fejezze be otthon. Fanni nem hagyta, biztatta, és csak meglett a végeredmény. Ezután angoloztak, magyar szavakat kellett összepárosítani angol megfelelőjükkel, a kiejtést is gyakorolták.

Laci néhány hete jár ide. Szereti, mert segít neki a házi megoldásában, és az órán is jobban érti a tananyagot. Marad a programban, ígérte.

A terem végében egy másik önkéntes két hetedikessel gyakorolt egy interaktív számolóprogrammal. Amikor a feladatot jól oldotta meg Angéla, felsóhajtott, hogy „jól csináltam”. Norbi is hősiesen számolt, egy egész feladatsort. Én már rég elfelejtettem a feladat elejét, amihez az eredményt kellett viszonyítani. Ő nem, mindent kiszámolt, nálam gyorsabban, a feladatsort 100 százalékos eredménnyel zárta.

Norbi szeptemberben jelentkezett, matematikához és angolhoz kért segítséget azért, hogy javítson a jegyein, a hegedűórákhoz is szüksége van rá, és reméli, hogy így jobb középiskolába is bejuthat.

Sztranyák Fanni önkéntes most volt ötödik alkalommal az iskolában, az egyetemen hallott a programról. Mivel csak hetente egyszer vannak a foglalkozások, nem tudja teljesen követni, hogy egy hét alatt mit tanultak a gyerekek az iskolában, ezért improvizálnia is kell, ami jó tapasztalatot ad.

Jászai Tamás szintén egyetemista, közgazdaságtant tanul. Kifejezetten korrepetálási lehetőséget keresett önkéntes munkaként. Matematikát tanít két hetedikes diáknak, de külön tartja nekik a foglalkozásokat. Egyiküknek adhat külön feladatokat is, sőt, ha csak kettőt ír fel a táblára, a gyerek rászól, hogy nyugodtan adjon neki több házit. A másik diák diszkalkuliás, ez a helyzet Tamásnak is új volt. Olvasott hozzá, hogy tudjon a gyerekkel foglalkozni, illetve segítséget kért az iskola fejlesztő pedagógusától és tanár édesanyjától. Tamás még keresi magát az új szerepben, de olyan sikerélményt ad neki, hogy a foglalkozások után felpörögve megy haza.

Főként hatodikosok és hetedikesek jönnek, a továbbtanuláshoz kérnek segítséget. Az önkéntesek csak általános iskolákban korrepetálnak, mert ott tudnak alapkompetenciákat fejleszteni.

Fotó: Bíró Veronika

Az egyesület azt vallja, hogy elsősorban a tanulás ad lehetőséget a nehéz helyzetben élőknek a kiemelkedésre, és egy kis segítséggel megelőzhető a lemaradás. A diákok türelmet kapnak, nem kell mindennek elsőre mennie. A hosszútávú munkában hisznek, ezért minden programjukat minimum fél évre hirdetik meg.

Salamon Márk, az egyesület sajtóreferense elmondta, hogy mikroadományokból működtetik a projektet. Ugyancsak a magánszemélyek felajánlásai teszik lehetővé a gyerekek kirándulásait, mivel az egyesület törekszik arra, hogy iskolán kívüli aktivitásokat is szervezzen a diákoknak.

Laki Sarolta, a budapesti korrepetálások programfelelőse elmondta, hogy most 100-120 gyerek vesz részt a korrepetáló programokban, és mintegy száz önkéntessel dolgoznak együtt. Ez teszi lehetővé a kiscsoportos foglalkozásokat. A budapesti korrepetálás bázisa Józsefváros, ahol három iskola csatlakozott eddig: a Deák Diák Általános Iskola, a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Az iskolákban a program a diákok között már annyira népszerű, hogy nem tudnak mindenkit befogadni. A gyerekeket az iskolák ajánlják az egyesületnek.

– Azoknak a gyerekeknek akarunk perspektívát mutatni, akik a szociális háló alsó rétegét képviselik. Itt Józsefvárosban nagyon sok ilyen gyerek van

– jegyezte meg Laki Sarolta.

Mindig a gyerekekhez keresik az önkéntest. A diák megnevezi, hogy mi az a két-három tantárgy, amiben leginkább segítségre szorul, és ahhoz keresnek tanárt. A leggyakrabban a magyar, a matematika és az angol tantárgyhoz kérnek segítséget.

Laki Sarolta az önkénteseket koordinálja napi szinten, de ő maga is tanít. Sok tanárképzős egyetemi hallgató csatlakozik hozzájuk, mert a foglalkozásokon még a tanítási gyakorlatuk előtt, kiscsoportokban szerezhetnek tapasztalatot. Úgy véli, hogy mindenkinek a saját kompetencia-területén belül kell példát mutatnia, nem feltétlenül csak a nagy összegű adományok segíthetnek a rászorulóknak. Álláspontjuk szerint a fiatal önkéntesek tudásukkal, valamint a gyerekekre szánt idejükkel és figyelmükkel rövid és hosszú távon is segítséget tudnak nyújtani.

A Menetszél Egyesület partnerségi viszonyban működik az intézményekkel, mivel a programhoz támogató háttérre van szükségük. A tanmenetet csak speciális esetben kérik el, inkább a képességfejlesztésre mennek rá, az alaptudás kialakítására, így gyerekfüggő, hogy kinek mit tanítanak.

Fotó: Facebook/Menetszél Egyesület

Laki Sarolta hangsúlyozta, hogy a folytonosság miatt nagyon megválogatják az önkénteseket. Mindkét részről, a gyerekek és az önkéntesek részéről is van felelősségvállalás. Az önkéntesek három alakommal hiányozhatnak, a gyerekek négy hiányzás után kikerülnek a programból, de ez nagyon ritka.

A program sikerét mutatja, hogy a Molnár Ferenc Általános Iskolában három gyerek úgy kezdte tavaly a félévet, hogy legalább három tárgyból megbukott. A foglalkozásokat követően azonban a háromból kettő diák semmiből nem bukott meg év végén. Emellett a korrepetáláson résztvevő minden második diák legalább egy jegyet javított a korrepetált tantárgyakból.

Laki Sarolta úgy látja, hogy a gyerekek nagyon értékelik, hogy figyelnek rájuk, ez növeli az önbizalmukat, és a személyiségüket is építi. Rengeteg olyan diákjuk volt, aki félév elején még bizonygatta, hogy neki nem megy egy feladat, a félév végére pedig már egyedül és bátran fogott hozzá.