Balog Zoltán 2012 óta tudhatott a bicskei gyermekotthonban történő pedofil visszaélésekről

Több jelzés is érkezett a bicskei gyermekotthonban történő pedofil visszaélésekről, Balog Zoltán akkori miniszternek is tudnia kellett róluk, mindez nem akadályozta meg V. János későbbi kitüntetését. 

2024. február 20., 16:33

Szerző:

„Szabó Máté az emberi erőforrások miniszterét (aki ebben az időszakban Balog Zoltán volt) kérte, hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére.” Ez áll az alapvető jogok biztosának AJB-3091/2012. számú ügyben készült jelentésében, amit a kegyelmi botrányt is kirobbantó 444 szúrt ki.

A jelentés a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések kapcsán lezajlott ombudsmani vizsgálat eredményeit tartalmazza, és részletesen végigveszi a 2011-12-ben történteket. A vizsgálat eredményeképp az ombudsman két dolgot állapított meg.

„Az elmúlt években több gyermek utalt arra, hogy az igazgató szexuális tartalmú célzásokat tesz, időnként intim helyen érinti meg őket.

A gyermekek valós segítséget nem kaptak, a bántalmazás gyanújáról tudomással bíró felnőttek csupán egymás között tettek kísérletet a probléma megoldására, illetve szóltak az igazgatónak, de csak az elmúlt év őszén (tehát 2011-ben) fordultak az intézmény fenntartójához. Az alapvető jogok biztosa szerint sérti a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való alapjogát, hogy nem teljesült a gyermekvédelmi törvényben előírt jelzési és együttműködési kötelezettség, késedelmesen jelezték a bántalmazás gyanúját. A biztos álláspontja szerint már a gyermektől érkező első jelzést követően lehetőség lett volna arra, hogy az ügyben szakember (pszichológus, gyermekjogi képviselő, gyámi tanácsadó) járjon el.”

„A gyermekek gyámja – az intézmény igazgatója – a nyomozás megindításakor lemondott gyámi tisztségéről, a gyámhivatal pedig gyámul az igazgatóhelyettest rendelte. Az igazgatóhelyettes hosszú évek óta munkakapcsolatban állt a gyanúsított igazgatóval, neki volt alárendelve. Így az alárendeltség miatt azonban nem volt kizárható az érdekellentét a gyermekek és a törvényes képviseletüket ellátó személy között – ami közvetlenül is veszélyeztette a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő jogát. A biztos álláspontja szerint az érintett gyermekek törvényes képviseletére a gyermekotthon igazgatójától független eseti gondnok kirendelése volt indokolt.”

A szexuális zaklatásról szóló jelzések, a nyomozás és az ombudsmani vizsgálat ellenére sem merült fel, hogy felfüggesszék V. Jánost, a bicskei gyermekotthon igazgatóját. Gyámi tisztségéről ugyan a nyomozás megindításakor lemondott, de a pozíciójában maradhatott egészen 2016-ig, amikor már akkorára dagadt a botrány, hogy tényleg nem maradhatott a helyén. Sőt, ahogy a Telex megírta:

már 2011-ben is nyomoztak szexuális zaklatás gyanújával a bicskei pedofil igazgató ellen, mégis kapott utána két kitüntetést.

A rendőrséget is megjárta az ügy, ekkor került elő K. Endre

A Telexhez eljutott jegyzőkönyv szerint 2011. szeptember 16-án a két bejelentő személyesen is megjelent az osztályvezetőnél, és azt közölték: „néhány gyerek jelzése alapján felmerült, hogy az igazgató bizonyos esetekben nem megfelelő magatartást tanúsít a növendékekkel, félreérthető szexuális tartalmú gesztusokat, kijelentéseket tesz”. Hat nappal későbbi írásos bejelentésükben részletesen leírták a gyermekotthonban történt visszaéléseket. Pár nappal később, szeptember 29-én bejelentés alapján Csomós Miklós főpolgármester-helyettes az önkormányzat képviseletében bejelentéssel élt az Országos Rendőr-főkapitányságon. Ebben lényegében továbbította az ügyet azzal, hogy „amennyiben az előadottak alkalmasak bűncselekmény gyanújának megállapítására, (a rendőrség) tegye meg a szükséges nyomozati intézkedéseket”. Az igazgatót azonban ekkor nem függesztették fel, fegyelmi eljárás nem indult ellene. 

A rendőrség kivizsgálta az esetet, majd 2012. június 18-án megszüntette a nyomozást azzal, hogy nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Az már csak az egy évvel későbbi ombudsmani vizsgálatból derült ki, hogy a rendőrök több visszásságot, mulasztást követtek el az eljárás során. A vizsgálat például megállapította, hogy „a tanúként kihallgatott gyermek törvényes képviseletének az intézményvezetővel munkajogi függőségi viszonyban álló személy általi ellátása a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő joga sérelmének közvetlen veszélyét idézte elő”.

Azaz az eljárásban a megvádolt igazgató beosztottja lett a sértett gyerekek törvényes képviselője, ami jelentősen befolyásolhatta a tanúvallomásokat. Ez a beosztott a később elnöki kegyelemben részesített igazgatóhelyettes, K. Endre volt.

Mindez nem volt elég ahhoz, hogy a zaklatási ügybe keveredett igazgató ne kapjon fővárosi elismerést három évvel később, 2015-ben. Mint a felterjesztésében Bagdy Gábor volt KDNP-s főpolgármester-helyettes írta, V. János igazgató többek között azzal érdemelte ki a díjat, hogy „úttörő szerepet vállalt az állami gondoskodásban élők egyéni, személyre szabott megsegítésében”. Bagdy a kézzel írt javaslatban később úgy fogalmaz, hogy V. János „megértő, legendásan türelmes és elfogadó, gyermekközpontú attitűddel rendelkezik, vezetői stílusát higgadtság, optimizmus, derű, ugyanakkor kellő határozottság jellemzi”.

(Fotó: Balog Zoltán hivatalos Facebook oldala)