DK-s szál a Voldemort-aktákban – Szárazkolbász, csirkemell, milliós alibiszámlák szúrtak szemet

Szőkéné Kopping Rita, a Demokratikus Koalíció kecskeméti elnöke, a város önkormányzati képviselője és tanácsnoka nem jelezte, hogy 2015-ben a bíróság öt évre eltiltotta a cégvezetéstől. Az ügyészség most azt is vizsgálja, az elmúlt években jogosan vette-e fel az önkormányzati cégekben felügyelő-bizottsági tagsági tevékenységéért a juttatásait, mert a jogszabály szerint az eltiltás hatálya alatt ezt a pozíciót sem tölthette volna be. Szőkéné szociális szövetkezeti szálai a fideszes Mengyi Rolandig érnek.

2020. március 4., 20:30

Szerző:

2013-ban lépett hatályba az a jogszabály, amely szerint a szociális szövetkezetek tagjai tagi munkavégzés formájában foglalkoztathatók, ami jelentős járulékkedvezményt jelentett a hagyományos vállalkozási formában történő munkavállaláshoz képest. Kormányprogram is ösztönözte a rendszer elterjedését, s az ilyen típusú foglalkoztatásra pályázati támogatást is lehetett igényelni.

Abban az évben jelent meg a Help Company Zrt. felhívása, amely a kedvező adózási lehetőségek miatt szövetkezeteket kezdett el szervezni. A cég a 2014-es választásokra a Republikánus Párt programját és egy tömeges szavazóbázis létrehozását tűzte ki célul a szociális szövetkezeteken keresztül. A Help Company szövetkezeti hálózatépítésének motorja egy e téren tapasztalt kecskeméti könyvelő, bizonyos F. Márta lett.

Néhány év múlva az asszonyt emiatt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével és vesztegetéssel vádolták meg, amelyhez befolyással való üzérkedés bűntette is társult. Mengyi Roland, volt fideszes országgyűlési képviselővel együtt, társtettesként került a bíróság elé.

2019. szeptember 25-én Mengyit jogerősen négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, F. Márta pedig – aki beismerő vallomást tett – megúszta egy év négy hónap felfüggesztettel. Ellene azonban folyik tovább az eljárás egy másik ügyben is: a szociális szövetkezetek sorozatgyártása kapcsán költségvetési csalással gyanúsítják.

Választás 2018 - A Demokratikus Koalíció lakossági fóruma Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke és Szőkéné Kopping Rita, a párt képviselőjelöltje 2018. április 3-án.
Fotó: Ujvári Sándor

2014. január 1-jétől ugyanis F. Márta, valamint társa, K. Pálné lett a Help Company kecskeméti irodavezetője. A cég megbízása alapján, a Nemzetközi Vállalkozásfejlesztési Alapprogramon belül nekik kellett elkészíteniük a Segély vagy siker program című, valamint a Szociális szövetkezetek működése elnevezésű tanulmányt. A Help Company azonban elszámolási vita miatt hamarosan felmondott a kecskeméti irodának. Akkor már több mint száz szövetkezetet megalapítottak, ezek tagjai kifizették az irodának a kötelező cégbírósági költségeket, valamint a papírmunkát.

Ezután a két könyvelő országos hálózat kiépítésébe kezdett, hogy részt vehessenek egy óriásprojektben, amely legalább 2800 alulképzett és hátrányos helyzetű személy foglakoztatását tervezte, célja pedig egy biomasszaüzem működtetése és fenntartása volt. A programhoz 240 szövetkezet csatlakozott, mindegyiknek ötvenezer forint egyszeri belépési költséget kellett fizetnie.

Csakhogy közben megjelentek az első nagy összegű számlák: húsz mázsa fáról, tizenöt mázsa csirkemellről vagy két tonna szárazkolbászról, valamint egyéb, milliós nagyságrendű szolgáltatásokról.

Az irreálisan nagy összegű számlák 2015 elejére végképp kivágták a biztosítékot K. Pálnénál, mert több számla áfatartalma meghaladta az ötvenmillió forintot, és a számlakibocsátó cégek között volt, amely felszámolás alatt állt, de akadt olyan is, ahol egy tizennyolc éves román fiatalember volt az ügyvezető. Ekkor már a NAV bűnügyi igazgatósága is elkezdte figyelni a szövetkezeti csoportosulást, s megkezdődött a főszereplők lehallgatása. Ezen a pontot futottak össze a szálak a Mengyi Roland-féle pályázati-korrupciós történettel.

F. Márta neve sok szociális szövetkezet cégiratai közt fellelhető. A Napfelkelte Szociális Szövetkezetet 2014. február 24-én alapították egri székhellyel és kecskeméti fiókteleppel. Utóbbi címe megegyezett Szőkéné Kopping Rita, a DK kecskeméti elnökének és helyi önkormányzati képviselőjének bejelentett lakhelyével. Az alapító okirat szerint a szövetkezet alapításának az volt a célja, hogy „olyan életképes önálló szervezet alakuljon – több gazdasági tevékenység összefogásának létrehozásával –, amely biztonságos munkahelyeket teremt korábban munka nélküli vagy szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára, és közösségi alapjából segíti tagjai szociális helyzetének javítását”. A szövetkezet fő tevékenysége csomagküldés, valamint internetes kiskereskedelem. A Napfelkelte Szociális Szövetkezet igazgatóságának elnöke öt évre Szőkéné Kopping Rita lett, az igazgatóságban helyet kapott az egyik fia is.

A megalakulás napján Szőkéné mint a Napfelkelte Szociális Szövetkezet egri székhelyének kizárólagos tulajdonosa székhely céljára havi negyvenezer forint bérleti díjért határozatlan időre használatba adta a saját ingatlanát.

A bérbeadási szerződés egyik tanúja a Mengyi-perben később elítélt F. Márta volt.

Ugyanezen a napon szerződés született a cég kecskeméti fióktelepének a bérbeadásáról is, szintén havi negyvenezer forintért. A kecskeméti ingatlan két tulajdonosa – egyenlő részben – Szőkéné Kopping Rita, valamint elvált férje volt.

2014. október 20-án az Egri Törvényszék rendelt el kényszertörlési eljárást, 2014. december 21-én pedig a NAV Heves Megyei Igazgatóságának Hátralékkezelési Osztálya indított végrehajtást a Napfelkelte Szociális Szövetkezet ellen. Mivel az eljárási időszak alatt a végrehajtást a NAV nem tudta érvényesíteni, az Egri Törvényszék Cégbírósága 2015. február 19-én elrendelte a cég törlését, és egyben Szőkéné Kopping Rita igazgatósági elnököt, valamint az igazgatósági tagokat (köztük az egyik fiát) a 2015. március 7-i jogerőre emelkedéstől számítottan öt évre eltiltotta a cégvezetéstől. Szőkéné Kopping Rita tehát jelenleg is az eltiltás hatálya alatt áll. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásokról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, 9/c § (4) bekezdése szerint „Az eltiltott személy az eltiltás hatálya alatt nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja”.

Szőkénét mindez a legkevésbé sem zavarta. Még javában a kényszertörlési eljárás alatt állt, amikor képviselőként elvállalta az önkormányzat két cégének – a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-nek, valamint a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-nek is – a felügyelő-bizottsági tagságát, és büntetőjogi felelőssége tudatában mindkét cégnek tanúsítványt adott arról, hogy a tisztség ellátásával kapcsolatban vele szemben sem a polgári törvénykönyv, sem más jogszabályok által előírt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

A Demokratikus Koalíció helyi politikusaként képviselő lett, s a kecskeméti önkormányzatnál a fenntarthatósági és környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnokként jelenleg is felügyelő-bizottsági tag mindkét önkormányzati cégben. A 2015-ben hozott bírósági tiltás abban sem zavarta, hogy továbbra is felügyelő-bizottsági tag maradjon az Alföldi Napszél Közösségi Társadalmi Célú Szociális Szövetkezetnél, amely szintén F. Mártához köthető, s amely ellen a NAV hátralékkezelési osztálya 2018 végén rendelt el végrehajtást, 2019. szeptember 16. óta pedig végelszámolás alatt áll. Az ellene folyó jelenlegi vizsgálat szerint Szőkéné az elmúlt öt évben jogtalanul vette fel a felügyelő-bizottsági tagságokért járó, éves szinten több mint másfél millió forint tiszteletdíjat.

Hivatalos életrajzában Szőkéné azt írja: „több magyar és multinacionális cégnél szerzett szakmai tapasztalatomat családi vállalkozásaimban kamatoztatom”.

Az Opten céginformációs rendszer szerint azonban az érdekeltségében álló Kopping-Szőke Kft. végrehajtás alatt áll, másik vállalkozásánál – a Kopping Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Bt.-nél – is végelszámolás folyik.

A képviselő-testület tanácsnoka jelenleg az Egészség- és Gyógyszerbank Egyesület vezetője.

Megkérdeztük Szőkéné Kopping Ritát, hogy miért vállalt vezetést egy szociális szövetkezetben. Érdeklődtünk arról is, nem tartja-e aggályosnak, hogy cégvezetői eltiltása alatt elvállalt több felügyelő-bizottsági tagságot. Szőkéné lapunknak azt írta: „A szociális szövetkezetet azért hoztuk létre, mert szerettünk volna elindítani egy olyan tevékenységet, amellyel munkahelyeket teremthetünk. Ehhez ígért F. Márta pályázati lehetőséget, és a könyvelést is ők vállalták. Ők nyitottak a szövetkezetnek ügyfélkaput, ők fogadták a NAV minden levelét. Én ezekhez hozzá sem fértem, noha állítólag több felszólítást is kaptak, én csak akkor szereztem ezekről tudomást, amikor már hiába mentem a cégbíróságra, késő volt. Ezért nem lehettem gazdasági társaság ügyvezetője.”

Az eltiltás 2020. március 17-én jár le. Szőkéné hozzátette: nem tartja összeférhetetlennek a jelenlegi fb-tagságát, hiszen egyesületi elnök is, és tudomása szerint a jövőben is alapíthat szociális szövetkezetet.

 

(A cikk a 168 Óra február 27-i számában jelent meg.)

A korábbi városarculati és fesztiválszervező cégekből lett Budapest Brand vezetője, elmondta az atv.hu-nak, hogy az idén a főváros nem rendez karácsonyi vásárt, mert már nincs elég idő a rendezvény előkészítésére.