Iványi Gábor egyházának az év végéig vissza kell adni az alkotmányellenesen elvett egyházi státuszát

Az Alkotmánybíróság ismét kimondta a mulasztásos alkotmánysértést.

2018. október 5., 14:51

Szerző:

Alkotmányellenes mulasztást állapított meg az Alkotmánybíróság és ismételten felszólította az Országgyűlést arra, hogy szabályozza a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházi jogállását.

„Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a jogalkotó nem szabályozta a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 33. § (1) bekezdése szerint indult eljárásban a kezdeményező vallási szervezet jogállását az eljárás lezárásáig. Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2018. december 31-ig tegyen eleget."

Ez áll abban a minap hozott alkotmánybírósági határozatban, amelyet az Iványi Gábor által vezetett egyház egyedi ügyében, alkotmányjogi panaszukra hozott. A döntés ellen Dienes Oehm Egon, Salamon László és  Varga Zs. András alkotmánybírók éltek csupán különvéleménnyel.

Ez már a második megrovás, 2017 decemberében is született egy ilyen határozat, amelyre azonban az Országgyűlés nem reagált. Pedig az Ab – még ha a Fidesz-KDNP által jelölt és megválasztott tagoknak mára nem is csak a kétharmados, hanem lényegében teljes a többsége a taláros testületben – már egyértelműen állást foglalt Iványi Gábor egyházának kérdésében. 

A MET szeretné, ha intézményeinek egyházi fenntartójaként ismernék el, és ennek megfelelően kapna költségvetési támogatást, hiszen fontos feladatokat lát el, de ezt a hatóságok visszautasítják, mert a MET nem szerepel a bevett egyházak között. Ez diszkrimináció, az Ab szerint is súlyos alkotmányos jogsérelem, ennek ellenére alig néhány hónapja Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy írásbeli válaszában egyértelművé tette, az Orbán-kormány fittyet hány a magyar jogrendszerre, és csak azért sem adja vissza a MET-nek az egyházi státuszt

Fotó: Kovalovszky Dániel

Semjén Zsolt vádjait a válaszlevelében Iványi Gábor minden alapot nélkülöző közönséges sértegetésnek nevezte.

A 168 Óra is többször beszámolt arról, hogy a mostanáig rendezetlen a MET egyházi státusza, ezért az egyház közgyűlése április közepén úgy döntött, hogy az Európai Unió Miniszterek Tanácsához fordul. A vonatkozó sajtóközlemény szerint az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a MET súlyos anyagi gondokkal is néz szembe. Éves szinten intézményeik összesen, több mint 1 milliárd forint bevételkieséssel küszködnek.

Pedig az Alkotmánybíróság és egyéb jogi fórumok korábbi döntései is egyértelműen kimondták, hogy az Országgyűlésnek és az Orbán-kormánynak helyre kell állítania a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státuszát, melyet azok a jogerős határozatok ellenére közel négy éve halogatnak. Ugyanezt az elvárást tartalmazza a strasbourgi Európai Emberi Jogok Bíróságának több döntése is. De ez mostanáig nem történt meg.

A magyar és a nemzetközi jogi ítéletek súlya alatt, még 2014-ben Balog Zoltán akkori humánerőforrás-miniszter azzal küldte meg az országgyűlésnek a MET bejegyzési kérelmét, hogy az egyház megfelel a törvényi feltételeknek. Csakhogy 2014 nyarán a parlament igazságügyi bizottsága két ellentétes változatot terjesztett be: egy elutasítót – érdemi indoklás nélkül, de ezt támogatta a testület kormánypárti többsége – és egy elfogadót, hogy végül a plénum dönthessen.

Ám ezt sem a teljes négyéves ciklus során, sem az idei választás óta nem tűzték napirendre, pedig erre az Ab már tavaly decemberben figyelmeztette a törvényhozókat. Ez az Ab szerint a jogbiztonságot sérti, amit az is mutat, hogy különböző bíróságok különböző módon ítélték meg a MET helyzetét.

A parlamenti döntés hiánya megfosztja az egyházat attól a törvényi jogától, hogy egy esetleges elutasítással szemben az Ab-hoz forduljon, ez utóbbit pedig attól, hogy elbírálhassa a panaszt.

Pedig nemcsak a jogorvoslat miatt, hanem a mindennapi működése érdekében szüksége lenne erre a MET-nek. Iványi Gábor egyháza ugyanis  nemcsak a törvényi feltételeknek megfelelő vallási szervezet, gyülekezeti kötelezettségein túl a MET tevékenységéhez tartozik, hogy az egyházzal együttműködő Oltalom Karitatív Egyesület

  • kiterjedt hajléktalan- és szociális ellátást, család-, egészségügyi, és idősgondozást végez,
  • mintegy 600 férőhelyen hajléktalan látnak el,
  • öt idősotthont tartanak fenn,
  • évente több ezer krízishelyzetben lévő családot gondoznak,
  • köznevelési intézményeikben pedig mintegy 3000 gyereknek biztosítják bölcsődétől a középfokú végzettség megszerzéséig az oktatást

Változatlanul működik a Wesley János Lelkészképző Főiskola is, noha 2010 óta az államilag támogatott férőhelyek megvonása miatt egyre nehezebben. 

Iványi Gábor korábban éppen a 168 Órának adott interjúban jelentette be, hogy Nobel-békedíjra javasolják Soros Györgyöt, akit az Orbán-kormány kormány démonizál, ahelyett, hogy érdemben vezetné Magyarországot. A lelkész ezt nevezte sátáni cselekedetnek. Beszélt arról is, hogy nem adják fel, talpra fognak állni, s sem hallgatással, sem semmilyen más módon nem fognak elvtelen alkut kötni ezzel a hatalommal:

– Nem szabad mindent eltűrni azért, hogy kitalált programjainkat végrehajthassuk. Nem. El kell mondani, hogy ami itt történik, az bűn, az szégyellni való dolog! És ha ezért bosszút állnak, akkor meg kell találni egy másik oldalról az utat. Mert nem fogunk tétlenek maradni. Nem kell félni, mert a Jóisten emeletekkel magasabban lakozik, és nevet ezeken, akik lába zsámolya alatt istenkednek. Nem kell félni tőlük, mert megölhetnek, de nem árthatnak nekünk. Rengeteg eszközük van, hogy tönkretegyék és eltapossák azt, aki ellenük szegül, de nincs minden eszköz a kezükben – mondta lapunknak a MET vezetője.