Fizet-e a biztosító járvány esetén?

Fizetnek-e a járvánnyal összefüggő haláleset vagy megbetegedés kapcsán a biztosítók? Köthetünk-e jelenleg is életbiztosítást, és milyen egyéb lehetőségeink vannak a koronavírusos betegségek esetén? Cikkünkben megnézzük, hogyan alakultak a biztosítói szolgáltatások a pandémia hatására. 

Szerző:

A járvány újabb fellángolása sokakat elgondolkodtatott, hogy baj esetére gondoskodni kellene a család pénzügyi biztonságáról egy kockázati életbiztosítás segítségével. Vajon nem késtünk-e el a döntéssel, vállal még kockázatokat a biztosító pandémia idején is? Egyáltalán: nem kizáró ok, ha egy világjárvány következtében történik a káreset? Fizet ilyenkor a biztosító? 

Ezek a kérdések két évvel ezelőtt még fel sem merültek volna, hiszen senki nem számított rá, hogy egy világjárvány fogja megállítani az életünket. A „pandémia” szó nem szerepelt az aktív szókincsünkben, legfeljebb tanórákon vagy jogi szövegkörnyezetben találkoztunk vele. Most azonban épp ez a jogi vonzat az, ami aktuálissá vált, így körüljárást igényel. 

Cikkünkben megnézzük, milyen járványkategóriába tartozik a Covid19, ennek milyen vonzatai lehetnek a biztosítók kifizetéseire nézve, és hogy milyen gyakorlatot követnek a magyarországi biztosítók. A témáról részletesen az alábbi linken olvashatunk. 

Fizet vagy sem a biztosító – mi az igazság? 

A 2019-ben indult koronavírus-járvány kezdeti időszakában életünk számos területén teljes volt a zűrzavar – és nem volt ez másképp a biztosításokkal kapcsolatban sem. Sokan tartottak attól, hogy még anyagi tekintetben sem nyugodhatnak meg, hiába gondolkodtak felelősen előre, és kötöttek életbiztosítást. A híresztelések ugyanis arról szóltak, hogy a biztosítónak nem kell kifizetnie az életbiztosítás összegét, amennyiben a haláleset világjárvánnyal van összefüggésben. 

 

A világjárvány kritériumai. 

Hogy a covid esetében valóban világjárványról van szó, azt elméleti részről az epidemiológia (járványtan) tudománya igazolja: a négy típusú fertőző betegség közül a legsúlyosabb, a pandémia akkor áll fenn, ha egy járvány több kontinensre, akár az egész bolygóra is kiterjed, ahogy 2020-ra ez a Covid 19 esetében meg is történt. 

Gyakorlati oldalról pedig a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete nyilváníthat egy fertőző betegséget világjárvánnyá, és 2020. márciusában a koronavírus-járvánnyal így is tett. 

 

A biztosítók rögtön reagáltak   

Kétségtelenné vált tehát, hogy jogilag is mindenképpen világjárványról van szó, már csak az szorult tisztázásra, hogy ez esetben is fizetnek-e a biztosítók. Ha számos kérdésre nem is sikerült még választ találni ebben a koronavírus hozta kétségekkel teli időszakban, legalább ezen a téren viszonylag hamar megszületett. 

A biztosítók szinte azonnal egyértelműsítették álláspontjaikat, és elmondták, pontosan mire is számíthatnak az ügyfelek, ha a covid okozta megbetegedés következtében történt az a haláleset, amelyre a biztosítást kötötték. 

Az állásfoglalások arra is kitértek, hogy az egyes egészségbiztosítások szolgáltatásai vonatkoznak-e a koronavírusos megbetegedésekre is, illetve néhány különleges kedvezményről és lehetőségről is számot adtak. 

 

Tényleg nem minden kockázatot vállal be a biztosító. 

De miért is kaphatott szárnyra a bizosításokról szóló rémhír? Nem minden alap nélkül: a biztosító valóban nem mindig köteles kifizetni az életbiztosítási szerződésben szereplő biztosítási összeget. 

Van ugyanis egy kockázati kör, amit a biztosító vállal: ebbe tartoznak például a korábban már megjelent kisebb-nagyobb egészségügyi gondok, hajlamunk egy betegségre, vagy éppen az egészségtelen életmód. A biztosító ismeri a kockázatokat, és ezeket vállalva köti meg a szerződést. Amennyiben tehát a szerződés időtartama alatt valamely kockázati tényező a halálunkat okozná, ki kell fizetnie akár több tízmilliós biztosítási összeget is a kedvezményezetteknek. 

Természetszerűleg azonban vannak határai ennek a kockázati körnek: a biztosító kockázatvállalása bizonyos helyzetekre nem terjed ki. Vagyis halál esetén a biztosító kifizeti a biztosítási összeget, kivéve, ha… és itt kétféle „ha” fordulhat elő. 

Az első azokra a tényezőkre vonatkozik, amelyek a szándékossággal vannak összefüggésben: a biztosító mentesül a kifizetés alól, ha a biztosított viselkedése okolható a történtekért. Ilyen például, ha bűncselekmény elkövetése közben történt a haláleset. De ilyen mentesítő tényező az is, ha a biztosított megszegte kármegelőzési kötelezettségét, és példának okáért nem áramtalanította a lakást egy egyébként is villanyszerelőt igénylő beavatkozás előtt. A fizetés alóli mentesülés esetében a biztosítónak kell bebizonyítania, hogy a biztosított felelős a bekövetkezett eseményért. 

A másik jellegű kivétel azokat a kizáró tényezőket foglalja magában, amelyekkel a biztosító túl nagy kockázatot vállalna. Ebben az esetben már a biztosított részéről kell bizonyítani, hogy nem állt fenn ilyen kizáró tényező a káresemény bekövetkeztekor. Ezek a tényezők biztosítónként eltérhetnek, de jellemzően ilyen például, ha a haláleset oka harci cselekmény, atomkár, pszichoaktív anyagok vagy alkohol fogyasztása, veszélyes foglalkozás gyakorlása, vagy a pandémia. 

A pandémiára hivatkozhatnának, de nem teszik

A világjárványt ráadásul számos hazai biztosító szerződésében megtalálhatjuk kizáró tényezőként. Nem véletlen volt tehát érzékelhető az aggodalom a biztosítottak részéről. 

Azon biztosítók, amelyek szerződéseiben ez bele volt foglalva, többnyire állásfoglalásokat jelentettek meg. Lényegében arról szóltak, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel méltányosságból felülbírálják a fentieket. Tehát a koronavírus következtében történt halálesetek kapcsán is kifizetik a kockázati életbiztosítások (és a megtakarításos életbiztosítások kockázati részének) biztosítási összegét.

Érdemes megemlíteni, hogy az egészségbiztosítások tekintetében sem jelent kizáró tényetőt a koronavírus világjárvány-jellege. A kórházi napi térítésre kötött biztosítások esetében akkor is jár a napi térítés, ha koronavírus okozta a megbetegedést, és a keresőképtelenségre, munkanélküliségre kötött biztosítások is kifizetik a juttatásokat abban az esetben is, ha a járvány miatt kényszerült hosszabb táppénzre vagy lesz állásnélküli a biztosított. 

A járvány miatti kedvezmények, új lehetőségek 

A járvány, ahogy számos más területen, a biztosítások piacán is új megoldásokat hívott életre. Bizonyos biztosítók az egyes szolgáltatások tekintetében egyéb kedvezményeket is biztosítanak a meglévő és az új ügyfeleknek. Az alábbiakban összeszedtük, melyek a kimondottan a koronavírus járványhoz kapcsolódó kedvezmények. 

 

  • Megtérítik a teszt árát: Az Uniqa például a magánorvosi egészségbiztosítás esetén megtéríti a covid-teszt díját, ha valamilyen orvosi beavatkozás miatt kell elvégezni, a Generali pedig egy alkalommal 15.000 forintig vállalja a teszt költségét. 

 

  • Kedvezményes idő-feltételek: Az Aegon Biztosító a várakozási időt csökkentette le a haláleseti biztosításoknál: a szerződéskötés után 6 hónap helyett már csak 30 napnak kell eltelnie, hogy a bekövetkezett halálesetre járjon a biztosítási összeg. Az NN Biztosító a kockázatkizárási időt rövidítette le a 3–6 hónap helyett két hétre: a kórházi napi térítés már akkor is igénybe vehető, ha a szerződéskötéstől még csak 2 hét telt el. 

 

  • Új lehetőségek: A Generali kifejezetten a Covid-19 esetére szóló biztosítást is kínál: napi térítést nyújt a koronavírus miatt kórházban töltött napokra, és a keresőképtelenség időszaka alatt (de legfeljebb 14 napig) megtéríti a költségeket is. A Groupama pedig a meglévő kockázati életbiztosítás mellé nyújt kiegészítő biztosítást, amely egyszeri nagyobb összeget fizet kórházi benntartózkodással járó koronavírus-fertőzés esetén.

 

A biztosítások pénzügyi védőhálójára most van csak igazán szükség

A biztosítási piacon tehát a félelmek ellenére meglehetősen ügyfélbarát reakciók voltak tapasztalhatóak, sőt, új szolgáltatásaikkal egyenesen megcélozták a koronavírus járvány körüli aggodalmakat. A kedvezményekkel természetesen arra szeretnék ösztönözni az embereket, hogy minél nagyobb számban kössenek életbiztosítást, egészségbiztosítást – amelyek jelentősége valóban megnőtt a pandémia idején. 

Hiszen most sokkal nagyobb a valószínűsége például egy hosszadalmas táppénznek, és a kórházi bent tartózkodás esélye is megnőtt. Az életbiztosítás szerepe pedig sajnos igencsak felértékelődik egy olyan időszakban, amikor egészséges, fiatal emberek is áldozatául esnek a koronavírusnak. 

Attól tehát nem kell félnünk, hogy a járványra hivatkozva nem fizet majd a biztosító. Ha eddig még csak gondolkodtunk rajta, most egészen biztosan megfelelő az idő egy életbiztosítás, egészségbiztosítás elindítására. 

 

Képek forrása: Freepik.