Máris Gulyás Gergelyt tennék a Nemzeti Közszolgálati Egyetem urává, de egyéb érdekességek is várhatók a Ház rendkívüli ülésén

Mindent a „modern közigazgatás és a minőségi oktatás megteremtése érdekében".

2018. július 1., 11:33

Szerző:

Már a jövő héten napirendre kerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogait érintő egyes törvények módosításáról szóló, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Dunai Mónika fideszes képviselő által beterjesztett javaslat a T.Házban. 

Ez lényegében kivenné az eddig több miniszter közös felügyeletét biztosító Fenntartói Testület keze alól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem irányítási és fenntartói jogköreit, s a testület egyedurává a kancelláriát vezető minisztert tenné meg.

Az NK-ről szóló törvény eddig az intézmény fenntartójának a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a rendészetért felelős miniszter részvételével működő Fenntartói Testületet jelölte meg, amelyet felváltva irányítottak az egyes tárcák. A Fenntartói Testület a hatáskörébe tartozó ügyekben határozattal dönt a négy tag egyhangú igen szavazatával. A mostani javaslat arról rendelkezne, hogy az NKE fenntartói jogait a jövőben a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter gyakorolja, azaz a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Gulyás Gergely.

Gulyás így, mint fenntartó egyszemélyben:

 • a) kiírja a rektori pályázatot,
 • b) dönt az Egyetemre felvehető hallgatói létszám szakonkénti megosztásáról,
 • c) elfogadja az intézményfejlesztési tervet, valamint a minősített adat védelmére vonatkozó egyetemi szabályzatot,
 • d) meghatározza az Egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízással rendelkezők számát,
 • e) jóváhagyja az Egyetem által elkészített éves költségvetési beszámolót,
 • f) ellenőrzi az állam által rendelkezésre bocsátott eszközök felhasználásának hatékonyságát és jogszerűségét,
 • g) törvényességi ellenőrzést gyakorol az Egyetem felett,
 • h) gyakorolja az Egyetem részére nyújtott támogatás felhasználása feletti belső ellenőrzési jogkörét
 • i) meghatározza a szakmai ellenőrzés rendszerét,
 • j) vezeti a Tanácsadó Testület üléseit, valamint
 • k) az éves központi költségvetés tervezésekor benyújtja a kormányhoz az Egyetem támogatási tervét

A javaslat indoklása szerint a testületi formában működő irányítás a fenntartó működését lassabbá és körülményesebbé teszi. „A modern közigazgatás és a minőségi oktatás megteremtése érdekében indokolt, hogy az egyértelmű felelősség és az irányítás a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kerüljön” – írta Gulyás és Dunai Mónika.

Gulyás Gergely egyszemélyes felügyelete a közszolgálati egyetem minden ügyére kiterjed majd
Fotó: Merész Márton

Az egyetemi szenátus ezentúl az új fenntartó jóváhagyását kell kérjék olyan döntések meghozatalakor, mint az Egyetem képzési és kutatási programjának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a minőségfejlesztési program elfogadása, a minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveinek elfogadása, az elemi költségvetés, az éves, illetve éven túli kötelezettségvállalási terv végrehajtása ütemtervének elfogadása, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámoló elfogadása, vármilyen fejlesztés indítása, továbbá az egyetem költségvetésének elfogadása.

A törvényjavaslat rendelkezik továbbá egy új, olyan Tanácsadó Testület létrehozásáról, mely testület a Miniszterelnökség vezetésével és az igazságügyért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint a rendészetért felelős miniszter részvételével működik. A testületet a fenntartó hatáskörébe tartozó egyes feladatok tekintetében – különösen az egyes miniszterek feladatkörét érintő kérdésekben – javaslattételi és véleményezési jogok illetik meg. A testület tagjait ráadásul a fenntartó által megállapított összegű tiszteletdíj illeti meg.

Magyarán Gulyás Gergely irányítása alá kerül a kormány kedvenc egyeteme. Mindezek fényében megnyugtató, hogy a javaslat külön pontban rendelkezik arról: „A Fenntartó a hatáskörei gyakorlása során tiszteletben tartja az Egyetem önállóságát a kutatás és tanítás tartalmának és módszereinek meghatározásában.”.

A változtatásokra vélhetően azért van szükség, mert – mint megírtuk – szakmai körökben nyílt titokként beszélnek arról, hogy Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora lesz a közigazgatási felsőbíróság elnöke. Az eddigi hírek ugyanakkor arról szóltak, Koltay András válthatja majd Patyit a rektori székben. Erről azonban minden bizonnyal Gulyás Gergely dönt majd már.

Eközben a hvg.hu összefoglalta a jövő heti parlamenti menetrendet: kétnapos üléssel folytatja rendkívüli nyári ülésszakát az Országgyűlés a jövő héten. A képviselők hétfőn a kormányt interpellálják, kedden pedig a gyülekezési jogról és a magánélet védelméről szóló, valamint a választási szabályokkal összefüggő törvénymódosító javaslatokat kezdik tárgyalni.

A parlament honlapján elérhető napirendi javaslat alapján az ülés hétfőn 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A Háznak elsőként az ittas vezetéssel gyanúsított Burány Sándor (Párbeszéd) mentelmi jogának felfüggesztéséről kell döntenie a legfőbb ügyész kezdeményezésére. Az ellenzéki politikus vállalta a felelősséget, amiért még januárban enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt vezette gépjárművét a fővárosban. A képviselők ezt követően egy órában intézhetnek interpellációkat a kormányhoz, majd további hatvan percben azonnali kérdéseket, újabb fél órában pedig kérdéseket tehetnek fel a kabinet tagjainak.

Rendkívüli fontosságú javaslatokat akarnak a kormánypártok lezavarni a héten

Kedden szintén napirend előtti felszólalásokkal indul a parlamenti munka, azután pedig nemzetközi szerződések kihirdetéseiről, valamint a toronyházakra vonatkozó szabályváltoztatásokról kell döntenie a törvényhozásnak. A szavazások után kilenc kormányzati, illetve kormánypárti előterjesztés általános vitáját bonyolítják le, ezek miatt kezdeményezte ugyanis a kormány Kövér László házelnöknél a rendkívüli ülés összehívását.

Ekkor kerül terítékre az Igazságügyi Minisztérium gyülekezési jogról valamint a magánélet védelméről szóló törvényjavaslata, amely a tárca szándékai szerint garantálná a magánélet védelmét, az otthon nyugalmát, és védelmet adna a zaklatással szemben például a közösségi médiatérben a magáncéllal megosztott tartalmak esetében.

A Fidesz néhány képviselőjének kezdeményezésére tárgyalhatnak a választásokkal kapcsolatos törvények változtatásairól. Az indítvány alapján a jövőben nemcsak a párt vezető tisztségviselőinek, hanem a párt listás és egyéni képviselőjelöltjeinek is felelősséget kell vállalniuk a kampánytámogatás visszafizetéséért, továbbá pontosíthatják a levélben érkező szavazatok érvényességének szabályait is.