Elfogadták a gyermekvédelmi törvénycsomagot: jöhetnek a pszichológiai tesztek

Az Országgyűlés június 11-én fogadta el azokat a gyermekvédelmi szigorításokat, amelyek jelentős része már július 1-jén hatályba is lép.

2024. június 19., 13:14

Szerző:

A parlament múlt héten fogadta el a gyermekvédelmi törvénycsomagot, amely szigorította a kiskorúak elleni bűntettek jogkövetkezményeit, így kizárják a jövőben az elkövetőket a kegyelmi eljárásból, a feltételes szabadlábra helyezésből és a reintegrációs őrizetből is – írja az Index.

A gyermekvédelmi törvény számos ponton módosult

A kormány elkészítette azokat a rendelettervezeteket, amelyek a Nemzeti Védelmi Szolgálat eljárását szabályozzák a fiatalkorúak elleni nemi bűncselekmények felderítésében, illetve a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak pszichológiai alkalmassági vizsgálatát részletezik. A törvény és a végrehajtási rendeletek is július 1-jén lépnek hatályba.

Az Alaptörvény kiegészült azzal, hogy a köztársasági elnök egyéni kegyelmezési jogát a kiskorú személy sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén nem gyakorolhatja.


Nem bocsátható feltételes szabadságra az a személy, akit 18 év alatti sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény miatt ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.


Az öt évet meghaladó szabadságvesztésre ítéltek nem mentesülhetnek a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.


A pedofil bűnelkövetők nyilvántartásában a magyar bíróságok által elítélt személyek mellett azon magyar állampolgárok adatai is megismerhetőek lesznek, akiket az Európai Unió más tagállamában vagy az Egyesült Királyságban ítéltek el hasonló bűncselekmény miatt.


Nem kerülhetnek reintegrációs őrizetbe azok az elítéltek, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt.


Kötelező lesz júliustól a pszichológiai alkalmassági és kifogástalan életvitel vizsgálata a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek és a szakmai munkakörben foglalkoztatottjainak. Aki a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kap, a jogviszonyát azonnal megszüntetik. Az ellenőrzést a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve látja majd el.

Véleményezhetőek a törvény végrehajtására szolgáló kormányrendeletek

A törvény végrehajtására három kormányrendelet tervezete került fel a Belügyminisztérium honlapjára. A tervezeteket társadalmi egyeztetés keretében még egy hétig, június 25-ig lehet véleményezni.

Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek védelme érdekében szükséges módosításáról szóló kormányrendelet tervezete – a most elfogadott törvénnyel összhangban – előírja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ)

a 18. életévét be nem töltött személyek sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények, valamint
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében előkészítő eljárást folytathat.


Az úgynevezett előkészítő eljárás hat éve került be a büntetőeljárási törvénybe. Ezzel elhárult az akadály, hogy a felderítés azon részét, amit addig csak a rendőrségi törvény szabályozott, így többek közt a leplezett eszközökkel beszerzett adatok, információk, tárgyi eszközök, azaz a bizonyítékok már közvetlenül a büntetőeljárásban is megjelenjenek.

Az NVSZ az elmúlt években – igaz, más típusú ügyekben – már több száz előkészítő eljárást folytatott le. 

A nevelőszülők alkalmassági vizsgálata is megváltozik

Módosítják a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) kormányrendeletet is.

Az új jogszabálytervezet szerint a helyettes szülői hálózatot működtető szolgáltató, intézmény és a nevelőszülői hálózat a jogviszony létesítését megelőzően vizsgálja a befogadó szülőknek jelentkező személyek feladatellátásra való alkalmasságát, beleértve a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot is.

A gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló kormányrendelet tervezete nemcsak az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményeknél, hanem fenntartótól függetlenül valamennyi javítóintézetnél, a gyermekotthont működtető intézménynél, a gyermekotthon és a nevelőszülői hálózat tekintetében is minden vezetői és szakmai munkakör esetében kötelezővé teszi a jogviszony létesítése előtt a pszichológiai alkalmassági vizsgálatot. Az alkalmassági vizsgálatot a jogviszony fennállása alatt időszakosan, általában kétévente ellenőrizni fogják.

(Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MadalinCalita via Pixabay)