Egyedülállóan az óvodától az emelt érettségiig a Cambridge-i módszer szerint

Bemutatta fejlesztési terveit a miskolci Avalon International School.

2023. szeptember 20., 09:50

Szerző:

Gimnáziumi oktatásnak helyet adó új campus bővítését tervezi az ötödik tanévét megkezdő, Cambridge-i rendszerre épülő Avalon International School (AIS) Miskolcon. Az új terveket ünnepélyes sajtótájékoztató keretében, ma mutatta be az iskola vezetősége az intézmény az 5. tanév kezdetén. Az AIS – Magyarországon egyedülállóan – az óvodától egészen az emelt szintű érettségiig készíti fel a diákokat a 21.század kihívásaira, a Cambridge International tananyaga és módszertana alapján, személyiségközpontú, minőségi nemzetközi oktatással.

Az intézmény az elmúlt évben a több mint 10.000 Cambridge nemzetközi iskola közül a kiemelt 300 közé került azzal, hogy Közép-Kelet-Európában egyedülállóan tanártovábbképző központtá is vált. Az Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány által működtetett Avalon International School az első cambridge-i rendszerre épülő magániskola Miskolcon és térségében. A diákközpontú, családias iskola és óvoda minőségi oktatást biztosít azon diákok számára, akik már egészen pici kortól nemzetközi környezetben, cambridge-i színvonalon és projekt alapú oktatásban szeretnék tanulmányaikat folytatni.

2019-ben 40 tanulóval kezdte meg működését az intézmény. Ez a szám felmenő rendszerben az elmúlt években folyamatosan növekedett,

így most szeptemberben már három óvodai csoportban és öt iskolai osztályban összesen 112 diák tanul itt, tizenhat különböző nemzetiséget képviselve. A legmagasabb színvonalú, 21. századnak megfelelő iskolai és óvodai oktatásról a nyolc különböző országból érkezett, 16 pedagógusból álló tantestület gondoskodik.

Az oktatás angol nyelven zajlik, de a magyar nyelvet és irodalmat is magas óraszámban, heti 4-5 órában tanulják a diákok, emellett  harmadik nyelvet is választhatnak, akár a franciát vagy a spanyolt.

 

„2022 novemberében kaptuk meg az akkreditációt a Lower Secondary osztályok indítására, így a 2025/26-os tanévben az általános iskola elvégzése után már a cambridge-i rendszerű gimnáziumi oktatás első szakaszában is részt vehetnek diákjaink. Természetesen itt nem állunk meg, a további gimnáziumi szakaszok indítását (Upper Secondary és Advanced) is tervezzük. Célunk, hogy a mostani mellé hamarosan megépülő új campusunkon egészen a nemzetközi érettségi megszerzéséig tudjuk diákjaink számára biztosítani az alkalmazott tudásra, önálló gondolkodásra, valamint a kreatív megoldóképességre épülő oktatást” – Ezzel a lépéssel egy hatalmas álmunk valósulna meg” – mondta el az intézmény terveit bemutató tájékoztatón Tóth Róbert az Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A cambridge-i oktatási program és az ötödik tanévét megkezdő Avalon Nemzetközi Iskola által alkalmazott módszertan a gyerekeket valóban az életre készíti fel, hiszen a nemzetközi  légkörben egy életre szóló kíváncsiságot és tanulásvágyat alakít ki a diákokban. Az itt tanuló diákok a projekt-módszernek és az együttműködésre épülő munkaformáknak köszönhetően képesek lesznek sikeresen megbirkózni a jövő kihívásaival, csapatban tudnak dolgozni, innovatívak és döntésképesek lesznek. Mindezt a tantárgyi oktatás mellett további 20 választható, iskola utáni sport, kultúra és zene területén meghirdetett klubfoglalkozás is segíti – számolt be az eddigi sikerekről Oláh Tünde, intézményvezető.

A Cambridge-i rendszerhez tartozás valóban világszínvonalú oktatást jelent, és ezt az akkreditáló bizottság rendszeresen ellenőrzi is. „Legutóbbi látogatásunkkor nagy benyomást tett ránk az AIS épületének kialakítása, a világos, tágas, legmodernebb technikával felszerelt tantermei, a könyvtára, a kellemes zöld környezete, ami körülveszi az épületet. De mindenekelőtt az elkötelezett tanárok és a lelkes, tudásra nyitott, angolul már 6-8 éves korukban is anyanyelvi szinten beszélő gyerekek nyűgöztek le bennünket.” – mondta el Martin Nuttall, a Cambridge Assessment International Education európai nemzetközi kapcsolatok vezetője, projektvezető.

 

Ezt a minőségi oktatási környezetet, világszínvonalú tanítást, egyszóval a Cambridge-i szellemiséget fogja az AIS az új évfolyamokban is biztosítani az érettségire készülő diákjai számára. Az Avalon Nemzetközi Iskola legfőbb célkitűzése, hogy olyan közösséget alakítson ki, amelyben minden egyes diák külön egyéni figyelemben részesül. Az intézmény öt kiemelt alapértékére - tisztelet, becsület, egyenlőség, nyitott szemléletmód és segítőkészség – építve az AIS célja, hogy nyitott szemléletű, önálló tanulásra és döntéshozatalra képes, felelősségteljes diákokat neveljen. Az iskola küldetése, hogy az oktatás segítségével megteremtse a boldog, sikeres és értékes élet alapjait a jelenlegi és a jövő generációi számára.

(Képek forrása: Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány)

Az Európai Bizottság kritikus hangvételű bírálatot fogalmazott meg amiatt, hogy a Budapestre vonatkozó pályázati kiírások késnek, egyértelműen diszkrimiálva az itt élőket. A kormány arra hivatkozva nem írta ki a pályázatokat, hogy a Magyarország számára folyosított uniós támogatás egy része zárolva van, a Bizottság szerint nem ez a valódi ok.