Egy kormányrendelettel semmibe vették a 13. kerület szabályzatát és a helyi lakosok érdekeit

A kiemelt beruházás státusszal a korábban sem támogatott elképzelésnél még hatalmasabb lehet az épület.

2021. szeptember 21., 21:24

Szerző:

A XIII. kerületi Népfürdő utca – Bodor utca – Jakab József utca – Dagálysétány utca által határolt ingatlan fejlesztését az 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították. A rendelet több ponton felülírja a XIII. Kerület Építési Szabályzatát, valamint a környéken élők érdekeit is semmibe veszi – írta a XIII. kerületi Önkormányzat.

Az önkormányzat felidézte, hogy a 25872/3 helyrajzi számú ingatlan Jakab József utca felőli részére egy sportcsarnok, a Népfürdő utca felőli részére pedig egy lakóház építése van tervbe véve. A nagy tömegű lakóház koncepciótervét a Kerületi Tervtanács 2021. május 21-ei ülésén nem támogatta, ezért új terv készítését kérte a tervezőtől. Viszont a kormányrendeletben foglalt előírásokkal az ingatlanra tervezett projekt beépíthetősége további 10%-kal növekszik, ami  mintegy 1240 m2-t jelent, valamint a zöldfelületet is minimum 5%-kal csökkentették. Az önkormányzat szerint a kormányrendelet a Kerületi Tervtanács által nem támogatott elképzelésekre szabva született meg, és nevezték ki a területet kiemelt beruházássá.

Zárásként felszólították a kormányt és a beruházás koordinációjára kijelölt Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat, hogy a környéken élők érdekeit tekintsék elsődlegesnek, ne a befektetőket, így ennek megfelelően helyezzék hatályon kívül az említett rendeletet.

(Kiemelt kép: Szatellit kép a Népfürdő utca – Bodor utca – Jakab József utca –Dagálysétány utca által határolt ingatlanról. Forrás: Google Maps)