Az Alkotmánybíróság rászólt az Országgyűlésre, amiért még nem döntött Iványi Gábor egyházának jogállásáról

2017. december 20., 19:39

Szerző:

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztott, amiért három és fél éve nem dönt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) jogállásáról. Annak ellenére nem, hogy a saját maga hozta törvény szerint ezt hatvan napon belül meg kellett volna tennie. Alkotmányos mulasztásról van szó, amelyet a szerdán közzétett határozat szerint 2018. március 31-ig pótolni kell – írja a Népszava.

Iványi Gábor
Fotó: Forrás: Youtube

A hatvannapos határidő elmulasztása esetén azonban semmilyen jogkövetkezménye nincs a mulasztásnak. Ezáltal viszont annak a szervezetnek sincs jogorvoslati lehetősége, amelyet a testület döntése érint(ene).

A MET 1990 óta működött egyházként Magyarországon. Egyházi jogállását nem veszítette el, a bírósági nyilvántartásban is egyházként szerepel, ennek ellenére egyes eljárásokban – például az általa fenntartott idősek otthonának finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben – egyházi jogállását nem ismerték el. Iványi Gáborék szerint ezért hátrányos megkülönböztetés érte vallási közösségüket, és jelentős támogatástól esett el egyházuk emiatt az évek során. Kérték a Kúria ítéletének megsemmisítését, mert nem sorolták vissza a MET-et az egyházi intézmények közé. Annak ellenére hogy korábban az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága a javukra döntött az ügyben.

Az Ab szerint nem alkotmányellenes a Kúria döntése, mert több felekezet, köztük a MET is visszakapta egyházi besorolását, finanszírozás szempontjából csak az kaphatja meg a többi egyházhoz hasonló támogatást, felajánlást, amely szerepel az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi jegyzékében. Ebben a MET nem szerepelt.

Az Ab azt viszont alkotmányellenesnek minősítette, hogy az Országgyűlés évek óta nem hajlandó arról dönteni, hogy a kérelmezőket felveszi-e az Emmi listájára. Ugyanis nemcsak hatáskörük, hogy erről döntsenek, hanem törvényben megszabott feladatuk is. Biztosítani kell a tisztességes eljáráshoz való jogot, a jogorvoslati lehetőséget, és észszerű időn belül kell döntést hozni. Ebben kell most az Országgyűlésnek március végéig döntenie.