Több száz milliót kapott egy KDNP-s képviselő gombaüzemre, ami még mindig nem épült fel

Zolnai Sándornak, Csákvár KDNP-s képviselőjének 185 millió forinttal kéne elszámolnia. Két és fél éve csak a gaz nő, gomba nem.

2023. szeptember 25., 11:33

Szerző:

2020-ban kezdett gombatermesztő üzemet építeni európai uniós támogatás felhasználásával a KDNP-s Zolnai Sándor, de két és fél év alatt még a csarnok felhúzásáig sem jutottak el – írja a 24.hu. Az építési napló szerint 2020 novemberében elkezdődtek a munkálatok, ám működő gombaüzem helyett csak egy félbehagyott csarnok és gaz áll a területen. Mivel a kiutalt támogatás a 2014 és 2020 közötti EU-s finanszírozási időszakra vonatkozik, a pénzzel, vagyis 185 millió forinttal legkésőbb januárig el kell számolnia Zolnai Sándornak,aki a Csákvár KDNP-s képviselője, és egyben a város Pénzügyi és Jogi Bizottságának elnöke is. Zolnai – aki 2014 óta képviselő a településen – a gombaüzemre őstermelőként pályázott 2017-ben.

A 277 milliós támogatást 2019-ben nyerte el, a megvalósításába azonban már egyéni vállalkozóként kezdett bele. A képviselő a vállalkozását erre a projektre alapította, és a nyilvánosan elérhető adatok szerint 2022-ben összesen 723 ezer forint bevételre tett szert nulla forintos jövedelem-kimutatással, 1318 forintos adófizetési kötelezettség mellett.

Csákvár képviselőtestülete 2020 szeptemberében egy rendeletmódosítással átminősítette Zolnai – tehát az önkormányzat pénzügyi és jogi bizottságának az elnökének– 1,4 hektáros külterületi mezőgazdasági művelési övezetbe tartozó ingatlanját üzemi területté, amelyen később az építkezés elkezdődött. Sőt, ezen belül is új alkategóriát hoztak létre, hogy az építési tervben foglaltak megfeleljenek a helyi építési szabályzatnak. Ehhez a helyi építési szabályzat és mellékleteinek módosítására is szükség volt, amit a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve alapján a Zolnai által vezetett bizottságnak is jóvá kellett hagynia. Igaz, az ominózus testületi üléstől Zolnai Sándor távol maradt, vagyis az ingatlan átminősítéséről szóló szavazáson a képviselő nem volt jelen.

A csákvári gombatermesztő üzem építéséről először Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője számolt be 2020. december 5-én azzal, hogy az építkezés még abban az évben, de legkésőbb 2021 év elején szerkezetkész állapotba kerülhet. Ebben a közleményben a képviselő azt írta, Zolnai Sándor 258 millió forintos támogatásból építheti fel a város határában a gombatermesztő üzemet, a beruházás teljes költsége pedig közel 600 millió forint lesz. A vidékfejlesztési pályázat támogatási adatlapján a 2019-es döntés szerint ehhez képest más adatok szerepelnek: a támogatás összege bő 277 millió, míg a tervezett összköltség csupán 535 millió forint.  A Magyar Államkincstár adataiból az derül ki, hogy Zolnai Sándor az uniós támogatásból előlegként már 2020-ban lehívott közel 139 millió forintot, majd a következő évben további 46 milliót. Vagyis összesen eddig 185 millió forintot fizetett ki a magyar állam az azóta is befejezetlen beruházásra.

Közbeszerzés nem volt, a kivitelező hibájából csúszik a projekt

Zolnai Sándor a 24.hu-nak úgy nyilatkozott: a kivitelezővel támadt elszámolási vita áll az építkezés leállításának hátterében. Részletekbe egy folyamatban lévő polgári peres eljárásra hivatkozva ugyan nem bocsátkozott, azt azonban közölte, hogy a kivitelezési szerződésben rögzített feltételek szerint a támogatás terhére, illetve a saját vagyonából előleget fizetett a kivitelezőnek. Ennek összege – mint mondta – sem szerinte, sem az eljárás során elkészült igazságügyi szakértői vélemény szerint nincs összhangban a projekt ma is látható készültségi fokával.

„2022-ben jutottunk el oda, hogy a kivitelező abbahagyta a munkát, és levonult a területről” – nyilatkozta  a KDNP-s képviselő, ám ekkor szerinte már a szerződésben vállalt határidőt is túllépte egy évvel. Zolnai azt mondta, a munkát már 2021 márciusában be kellett volna fejezni. A jogi eljárásról szólva hozzátette, a kivitelezőt előbb felszólították a munka befejezésére, majd elszámolásra, mostanra viszont kimutatták a kárigényüket is, de annak összegéről nem nyilatkozott. A képviselő a peres eljárásra hivatkozva nem árulta el, hogy ki a kivitelező cég. 

„Az én megítélésem szerint a folytatáshoz megfelelő összeg rendelkezésre állt nála” – rögzítette Zolnai Sándor. Azt, hogy a kivitelezési szerződésben megállapított, illetve a már átutalt összeg pontosan mekkora, szerződéses titoktartási kötelezettségre hivatkozva szintén nem árulta el. Jelezte viszont, hogy ez az összeg az államtól lehívott támogatási előlegek összegét, vagyis a 185 milliót nem haladta meg, sőt az előlegként második körben, 2021-ban kiutalt 46 milliót már át sem adta a kivitelezőnek. Ez az összeg tehát elmondása szerint ma is nála van, rendelkezésre áll a folytatáshoz. 

Az európai uniós és állami támogatások terhére megvalósuló beruházásoknál összeghatároktól és a támogatott szervezet típusától függően kötelező a közbeszerzés kiírása. Ebből következően a kivitelező személye, illetve a szerződések összege a nyilvános közbeszerzési adatokból kideríthető lenne, csakhogy a csákvári gombaüzem Zolnai Sándor szerint a megvalósítás szakaszában már épp nem esett közbeszerzés hatálya alá. „Amikor kiírták a pályázatot, a tervezett beruházás még közbeszerzés alá esett volna, de ez a támogatási szerződésből már kikerült” – mondta a képviselő. Ezt a 24.hu kérdésére a közbeszerzési értékhatár változásával magyarázta.

A Transparency International szakértője szerint a közbeszerzési törvény a pályázat kiírása és a támogatás megítélése között valóban változott. A törvénynek 2019-ben több passzusát úgy módosították, hogy a közbeszerzési kötelezettség megállapításánál a fix összeg helyett a támogatásintenzitásra tértek át. Bár a szakértő szerint ez sem ad magyarázatot arra, hogy miért nem volt közbeszerzési eljárás, hiszen a gombatermesztő üzemre megítélt 277 millió forintos támogatás eléri az összköltség felét.

Hadházy Ákos szerint a gombatermesztő üzem beruházása akkor sem volna rendben, ha már „vígan növekednének ott a gombatelepek”, merthogy ezúttal is egy „tűzhöz közel álló politikus kapott horribilis mennyiségű pénzt”.

Hadházy Ákos egy tévéinterjúra is felhívta a figyelmet, amelynben Illés Szabolcs csákvári polgármester beszél a gombaüzem-fejlesztésről az azóta megszűnt Pesti TV-nek. Ebben a település fideszes vezetője a KDNP-s képviselő nevének említése nélkül arról beszélt, hogy az önkormányzat szerepet vállalt a „vállalkozó” EU-s pénzre épülő pályázatának sikerre vitelében. „A mi pályázatíróink segítettek a vállalkozónak ezt a pályázatot megírni, illetve magát a projektet lekoordinálni” – magyarázta Illés, vállalkozónak minősítve a képviselőt.

Zolnai Sándor és Hadházy Ákos között már hónapokkal ezelőtt elkezdődött a nyilvános vita a Facebookon. a KDNP-s képviselő július végén azt írta Hadházynak: „Nos valóban nyertem egy pályázaton 277 millió Forintot őstermelőként, viszont a Támogatási szerződésben elvárt módon Egyéni vállalkozóként kellett megvalósítanom a beruházást és Áfa-körösként elbuktam az Áfa fizetésre szánt kb 55 millió Forintot. A fennmaradó 212 millió Forint is jelentős összeg, ennek egy részét sikerült eddig lehívnom az építkezés ütemében. Ön tisztában van vele, hogy ezek a pályázatok utófinanszírozásúak és nagyon komoly elszámolási kötelességgel járnak ami természetesen rám ugyanúgy vonatkoznak mint másra, például önre, aki tudomásom szerint szintén nyert pályázaton”.

(Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS / SCIENCE P / VHB / Science Photo Library via AFP)

10:09

Úgy tűnik, lerázta magáról az előző heti forróságból adódó közönyt a forint, így frissen és erősen kezdte a hetet a főbb devizákkal szemben.