Petíció indult azért, hogy a pártok ne uszítsanak kampányukban a társadalmilag sérülékeny csoportok ellen

2019. május 9., 19:23

Szerző:

Civilek és szervezetek petíciót indítottak azért, hogy a választási kampányokban résztvevő pártok kötelezzék el magukat egy erkölcsi, politikai értékrend mellett.

Meglátásuk szerint ugyanis a választási kampányok idején a társadalmilag sérülékenyebb csoportok, főleg a romák gyakran válnak a gátlástalan uszítás, a politikai haszonszerzés eszközeivé.

Az aláírók számára elfogadhatatlan ez a gyakorlat, ellentétes az értékrendjükkel, illetve a kulturált politika értékrendjével. Megfogalmazásuk szerint a jelenség ellen érdemben fellépni csak a kampányokban és politikai versengésben résztvevő szereplők, pártok és jelöltek tudnak. Ezért azzal a felhívással fordulnak a résztvevő pártokhoz, hogy kötelezzék el magukat az alábbi értékrend mellett:

  • Vállalják, hogy sem politikai versenytársaik, sem egyetlen sérülékeny társadalmi csoport nemzethez tartozását nem vitatják el, nem vonják kétségbe.
  • Vállalják, hogy összhangban az Emberi Jogok Alapokmányával, a kampány és választás során minden honfitársunk, és minden választópolgár alapvető emberi méltóságát tiszteletben tartják, azt sem a politikai dokumentumaikban, sem kommunikációjukban ne vonják kétségbe, illetve nem támadják sem tettekkel, sem szóban.
  • Vállalják, hogy kampányuk során nem használnak sem egyénekkel, sem társadalmi csoportokkal szemben megalázó, megbélyegző, bűnbakká tevő retorikát, sem osztály, sem nemzetiség, sem vallás, sem világnézeti, sem szexuális hovatartozás alapján. Ilyennek ítéljük például a „cigánybűnözés”, a „megélhetési gyermekvállalás”, az „integrálhatatlanok”, a „törzsi viszonyok között élők”, a „döngölt padlóra szül” kifejezéseket.
  • Kötelezzék el magukat, hogy a politikai versengésük alapja a programjaik és társadalmi ajánlataik lehetnek, nem pedig a félelem- és gyűlöletkeltés.
  • Kötelezzék el magukat az Alaptörvény paragrafusainak és szellemének tiszteletben tartására. Vallják, méltatlan a nemzet képviseletére az a párt vagy csoport, politikus, aki ezeket az alapelveket nem tartja tiszteletben.
  • Vállalják, hogy a roma közösségek, vagy más kisebbségi csoportok támogatásáért politikai vállalásaikkal és ajánlataikkal versengenek, nem pedig a választási és szociális korrupció eszközeivel, mint amilyen a szavazatvásárlás, a csomagosztás, vagy a személyre szóló közmunka ígérete.

A petíciót Választási emberi jogi minimum címmel az Idetartozunk Egyesület indította, Setét Jenő egyesületi elnök aláírásával.

Roma Büszkeség Napja 2018
Fotó: Kökényesi Gábor