Itt vannak a részletek a babaváró támogatásról

2019. március 13., 11:45

Szerző:

Megjelent a jogszabály a családvédelmi akcióterv talán legfontosabb eleméről, a babaváró támogatásról a Magyar Közlönyben – írja a napi.hu.

A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás (együttes nevükön babaváró támogatás) vehető igénybe.

A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2019. július 1-től 2022. december 31-éig köthető meg.

A babaváró támogatást az igénylők lakóhelye szerint illetékes járási kormányhivatalnál kell igényelni. A kölcsönszerződés megkötését a házaspár akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

  • a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
  • mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
  • legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan tb-biztosított, felsőoktatási intézmény nappali képzésén tanul vagy más állam tÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSA-rendszerének hatálya alá tartozik (a közfoglalkoztatás hossza maximum egy év lehet),
  • büntetlen előéletű,
  • egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
  • mindkét házasfél magyar állampolgár vagy tartózkodás joga van vagy hontalan jogállású,
  • ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
  • egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerben (khr) nyilvántartott tartozása,
  • nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
  • vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában nevelik.

Kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet hitelképesnek minősít, a kölcsön összege legfeljebb tízmillió forint lehet. A kölcsön forint alapú, törlesztése csak forintban történhet, a törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.

Ha öt éven belül nem jön a következő baba, vagy a támogatottak egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy pedig a kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül, egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

Ha pedig megérkezik a futamidő alatt a második gyermek, akkor a fennálló tartozás 30 százalékát, ha pedig a harmadik gyermek, akkor a fennmaradó teljes tartozást elengedik, úgy, hogy ekkor összegű nem térítendő gyermekvállalási támogatás ad az állam.