Egyetlen nyertese volt a Mengyi-féle kamupályázatnak – az is belebukott

A nyomozó hatóság figyelmeztetése ellenére sem függesztette fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Mengyi Roland által kijárt, szociális szövetkezetekre gründolt ka­­mu­­­pá­­lyá­­za­­tot, hanem az egyik jelentkezőt támogatásban részesítette. A Voldemorték körén kívül eső szervezet nem tudott elszámolni a milliókkal, és azt sem tudni, mennyit teljesített a kiírásból. A jogi huzavonára az adóhatóság tett pontot azzal, hogy a szociális szövetkezet adószámának tör­­lésével megszüntette annak működését. Az Emmi futhat a pénze után.

2017. július 23., 07:31

Szerző:

Kik döntöttek a Voldemort-ügyben ismertté vált támogatási programról, a nyertes szervezetekről, milyen szempontok alapján választották ki őket, hányan részesültek és milyen mértékű támogatásban? Hány esetben kellett a kedvezményezett szervezeteket a támogatás visszafizetésére kötelezni, és összességében eredményesnek ítéli-­e meg a programot a kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma? – ezeket a kérdéseket tette fel írásban nemrég Harangozó Tamás szocialista képviselő a parlamentben. A Balog Zoltán miniszternek címzett kérdésekre Rétvári Bence, a tárca államtitkára csak részben válaszolt. Erre a szocialista képviselő újra feltette a kérdéseit, de azokra ismét csak ugyanazokat a válaszokat kapta az államtitkártól, aki mélyen hallgatott arról, milyen felelőssége van az ügyben a minisztériumnak, illetve mindazoknak, akik részt vettek az ominózus pályázat kiírásában. Ezt egyébként máig homály fedi, és – bármennyire életszerűtlen is – a Központi Nyomozó Főügyészség vádiratából sem derül ki.

Ebben Mengyi Rolandot bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedéssel vádolják. Pedig Keresztes Imre, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője a vádemelésről szóló MTI-közleményében azt írta: „Mengyi Roland és társai 2015 tavaszán elhatározták, elérik azt, hogy szociális szövetkezetek számára európai uniós forrásból származó pályázatot írjanak ki azért, hogy az azon elnyerhető összeget jogellenesen, valós teljesítés nélkül, saját maguk megszerezzék.”

Fotó: Index / Bődey János

De hogyan, kiknek az együttműködésével érték el ennek a kamupályázatnak a kiírását? – vetődik fel minden alkalommal a kérdés az üggyel kapcsolatban. Lehetséges válaszként szerepelhetne a vádiratban az is, hogy „Mengyinek az eljárásban ismeretlenül maradt társai segítségével”, csakhogy ebben az esetben a főügyészségnek nyomoznia kellett volna a humántárcánál, de ez a vádhatóság számára láthatóan a politikai határvonalat jelentette. Nem is lépte át.

Rétvári Bence parlamenti válaszából annyi kiderült, hogy a Mengyi Roland képviselő által kenőpénzért, illetve a további visszaosztásért preferált, idő hiányában teljesíthetetlen Modellprogram a szociális szövetkezetek hálózatosodása érdekében elnevezésű, 2015 októberében meghirdetett minisztériumi kamupályázatra kilenc pályázótól kértek be nyilatkozatot arról, hogy saját kockázatukra az év végéig megvalósítják-e a projektben vállaltakat.

A kilencből egyetlen nyilatkozat érkezett be határidőig, ezért csak ez az egy pályázat részesült támogatásban. Azt már nem tette hozzá az államtitkár, hogy olyan nagy tolongás nem is lehetett a visszajelzéseknél, mert azokat a szociális szövetkezeteket, amelyekre Mengyi Roland és társai közbenjárására kiírták a pályázatot, gyorsan kiszórták. A tárca azért lépett, mert az ügyben közben nyomozást végző NAV Bűnügyi Igazgatósága 2015 szeptemberében egy minősített iratban figyelmeztette Balog Zoltánt: a megjelölt szervezetek a támogatások megcsapolására jöttek létre. A NAV-levél tartalma kiszivárgott a tárcától, Mengyi Roland és társai így megtudták, hogy a háttérben eljárás folyik ellenük, amint ez az egymás közötti – lehallgatott – telefonbeszélgetéseikből is kiderült. Az ügyben minősített adattal visszaélés bűntettében indult eljárás, de mivel a Központi Nyomozó Főügyészség számára a minisztérium tabunak számított, így ez az eljárás sem járt sikerrel: a szivárogtató – annak ellenére hogy az érintettek körét jól be lehetett határolni – nem lett meg.

Az egyetlen nyertes pályázó a 2013-ban alapított Radócsay Szociális Szövetkezet lett. A cég székhelye a Pécs melletti üdülőterületen, Orfűn van, fő profilja reklámügynöki és egyéb kiadói tevékenység, továbbá film-, video- és televízióműsor-gyártás.

A szövetkezet 44 633 800 forint támogatást nyert el arra, hogy december 15-ig „olyan szakmai hálózatokat és együttműködési csatornákat alakítson ki, amelyek elősegítik a fenntarthatóságot, a szociális gazdaság fejlesztését célzó beavatkozások eredményeinek rendszerszerű hasznosulását”. A támogatási szerződés október végi megkötése után 26 725 642 forintot utaltak át a szövetkezetnek, további kifizetés azonban már nem történt. A minisztérium sajtóosztálya a kifizetés leállításával kapcsolatos kérdéseinkre csupán annyit válaszolt: „A projekt ellenőrzése során szabálytalansági gyanú merült fel, az ellenőrzést végző irányító hatóság emiatt írásbeli megkeresést intézett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.”

 


Akadozik a pályáztatás


Az infrastrukturális átalakítások, a retorziók, valamint a központosítás miatt nem működik olajozottan a pályázati rendszer, főleg a képzések terén. A Széchenyi 2020 keretében megjelent Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című (GINOP-6.1.5-17 kódszámú) és Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára című (GINOP-6.1.6-17 kódszámú) felhívások 2017. március 29-én jelentek meg.

A pályázatokat április 26-án felfüggesztették, azóta semmi hír róluk. A Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című (VEKOP-8.5.2-17 kódszámú) és a Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára című (VEKOP-8.5.3-17 kódszámú) felhívások 2017. június 23-án jelentek meg.

A pályázatokat június 28-val felfüggesztették. Mindkét pályázattal kapcsolatban azonos szövegű közlemény jelent meg, miszerint nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés érkezett be. (Ez zömében kérdéseket jelent a pályázattal, illetve annak ellentmondásaival kapcsolatban. – R. A.). Mindezek alapján az irányító hatóság a támogatási kérelmek beadhatóságának kezdeti határidejét elhalasztotta a felhívások felülvizsgálata és pontosítása idejére.


 

Az Opten céginformációs rendszer adatai szerint a Radócsay Szociális Szövetkezet ellen a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának hátralékkezelési osztálya 2015. október 18-án végrehajtást rendelt el. A dátumok összevetéséből az valószínűsíthető: a szövetkezet a pályázat beadásakor eltitkolta, hogy NAV-tartozása van, de ez később kibukott. Az állami költségvetésből származó támogatásoknál rendszerint hivatalos NAV-irattal kell igazolni, hogy a kérelmezőnek nincs köztartozása.

A Radócsay Szociális Szövetkezet a pályázati elszámolását 2016. július 31-én nyújtotta be. Június 25-én viszont nevet változtatott: Szociális Háló Szociális Szövetkezetre. Lehet, hogy ennyi volt csupán a hálózatosodás? Mindenesetre a cég orfűi székhelye, valamint a cégbíróság által közzétett elektronikus levelezési címe is megmaradt. A Szociális Háló Szociális Szövetkezet adószámát a NAV 2016. november 11-én törölte, így az már nem működik. A kiutalt csaknem 27 millió forint sorsáról – a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva – nem kaptunk in­­for­­má­­ciót. Nem mellékesen ha a pályázatot elbíráló minisztérium körültekintően jár el, akkor a céginformációs rendszeren keresztül ellenőrizhette volna, hogy a pályázó szociális szövetkezet vezető tisztségviselőinek vállalkozásai korábban sorra bedőltek vagy kényszertörlés alatt állnak, így megelőzhették volna a projektkudarcot.

A Radócsay, későbbi nevén Szociális Háló Szociális Szövetkezet orfűi székhelye   A szerző felvétele

Írásban megkérdeztük a Radócsay, későbbi nevén a Szociális Háló Szociális Szövetkezetet, hogy milyen formában értesültek az ominózus hálózatosodási pályázatról. Felhívta-e erre bárki is a figyelmüket? Milyen alapon gondolták, hogy a szoros határidő ellenére is meg tudják valósítani a pályázatot, mit sikerült tel­­je­­sí­­te­­niük, és mit nem? Miért nem adták le időben a pályázati elszámolást, miért indult ellenük eljárás, és az hol tart most, valamint miért változtatták meg a pályázó szociális szövetkezet nevét? Eddig egyetlen kérdésünkre sem kaptunk választ.

A Radócsay Szociális Szövetkezet neve egyébként egyszer sem merült fel a Mengyi Roland-féle büntetőeljárásban, amelynek tárgyalása július 12-én kezdődött a Fővárosi Törvényszéken. A vádlottak többsége fenntartotta a lehallgatási jegyzőkönyvekkel egybevágó, az országgyűlési képviselőre korábban tett terhelő vallomását. Mengyi viszont tagadta a vádat, elmondása szerint félreértették a vádlottak a jó szándékát, mivel ő csak választókörzetének szociális helyzetén akart segíteni, és a helybéli kapcsolattartójának, a szintén vádlott K. Péternek a magánakciója volt az ötmillió forintos kenőpénz kérése.

Mindez – a vádirat szerint – nem igaz. Egyrészt az érintett szociális szövetkezetek nem borsodiak. Az ötmillió forint előteremtésének a nehézsége miatt az érintetteknek valóban voltak kétségeik, hogy ez K. Péter magánakciója, éppen ezért szorgalmazták: mindezt személyesen a képviselő is erősítse meg. Ez a megerősítés a részletes vallomások szerint Tiszaújvárosban meg is történt. Miután pedig igent mondtak az ötmillió forintos kenőpénzre, a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére megjelent a rájuk kiírt minisztériumi kamupályázat.