19:00 - 20:00

JÖN: Halló, itt vagyok!

Szilágyi János műsora

Vége a kijárási tilalomnak, és nem kell köztéren maszk – ezek az új szabályok

Szombaton elérte az ötmilliót a hazánkban beoltottak száma, így már az új intézkedések érvényesek.

2021. május 24., 11:27

Szerző:

Magyarországon továbbra is fokozatosan oldják fel a járványügyi védelmi intézkedéseket, ezért maradnak olyan korlátozások, ami alól csak a beoltottak, a védettek kapnak felmentést. Ötmillió beoltott után – amit szombaton értünk el – a következő szabályok léptek életbe:

Megszűnt a kijárási tilalom, változtak a kötelező maszkviselés szabályai:

Vége a kijárási tilalomnak, a közterületi maszkviselésnek és az üzletek, éttermek nyitvatartására vonatkozó korlátozásoknak. A települések belterületén nem kötelező a maszkviselés, és a 10 ezer fő feletti településeken sem szabályozhatják már külön a polgármesterek a közterületi maszkhasználatot. A közterületen megszűnt a másfél méteres távolságtartási szabály is, valamint az egyéni és csapatsportolásra vonatkozó valamennyi korlátozás.

A bevásárlóközpontokban azonban egyelőre fenntartják a másfél méteres távolságtartást és a kötelező maszkviselést is. A 16–18 éves korosztály felügyelet nélkül is járhat például étterembe, moziba, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

Családi és magánrendezvények:

Lakodalomban legfeljebb 200 fő vehet részt, más családi esemény vagy magánrendezvény esetén pedig az 50 fős létszámkorlát érvényes. A lakodalom, családi esemény vagy magánrendezvény zenés-táncos rendezvény is lehet.

Ha vendéglátó üzletben tartják, abban az esetben a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Amennyiben a rendezvény céljára az egész vendéglátó üzletet kibérelik, vagy ott biztosítható a résztvevők elkülönítése a többi vendégtől, akkor a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta, és az elkülönített részen nem kötelező a maszkviselés sem.

Ugyanez az érvényes szabályozás a szállodai rendezvényeknél is, azonban a védettségi igazolás nélküli személyek a szálláshelyet az esemény végén kötelesek elhagyni, kivéve, ha egyébként jogszerűen tartózkodnak a szálláshelyen.

A védelmi intézkedés betartatásáról a családi esemény vagy magánrendezvény szervezője, helyszínének üzemeltetője, vagy a helyszínnel rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. A szállodában vagy étteremben tartott magán- és családi rendezvény esetén is az üzemeltető köteles gondoskodni a magánrendezvényen résztvevők elkülönítéséről.

A házasságkötés szertartása – mindegy, hogy egyházi, vagy polgári –, illetve a temetés nem minősül rendezvénynek, így nem esik korlátozás alá, a lakodalom kivételével. Ha a polgári házasságkötésre „külső” helyen, azaz nem házasságkötő teremben, a polgármesteri hivatalban vagy vallási tevékenység céljára használt helyiségben kerül sor, akkor a lakodalomra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Az egyházi házasságkötés és a temetés, mint a vallási közösség szertartása esetén a védelmi intézkedéseket az egyházak határozhatják meg.

A nagyobb rendezvények előírásai

A kulturális eseményeket – a zenés-táncos rendezvény kivételével –, a sportrendezvényeket, valamint a zárt térben tartott rendezvényeket, illetve a szabadban tartott nagyobb – 500 főt meghaladó résztvevő által látogatott – rendezvényeket a koronavírus ellen védettek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják.

A szabadban tartott kisebb – 500 résztvevőnél kevesebb fő – rendezvény bárki által látogatható.

Mindezek alól kivételt képeznek a zenés-táncos rendezvények, amelyek életkortól és helyszíntől függetlenül kizárólag a koronavírus ellen védettek által látogathatóak.

A zenés-táncos rendezvény helyszínén – a videoklip-forgatáson, vagy más felvételen statisztaként történő közreműködés kivételével – beoltatlan személy is foglalkoztatható, de a fellépők kivételével a zenés-táncos rendezvényen végig köteles maszkot viselni. Nem minősül zenés-táncos eseménynek az a kulturális esemény, amely az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartottként az adott művészet céljára rendelt helyszínen zajlik előre megváltott ülőhelyekkel, és a néző az előadás alatt a székében köteles tartózkodni.

Ha az 500 főnél több résztvevős szabadtéri rendezvény sportfesztivál, ott versenyzőként a koronavírus ellen nem védett, de a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is szerepelhet. Sportrendezvény az olyan verseny vagy mérkőzés, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt, sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a szabadidős sportoló is.

Az egyéb rendezvényekre, tüntetésekre, gyűlésekre vonatkozó szabályok:

A sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, családi eseménynek, magánrendezvénynek, sportfesztiválnak, zenés-táncos rendezvénynek nem minősülő úgynevezett egyéb rendezvényekre, beleértve a gyűléseket is, az alábbiak az előírások:

– ha szabadtéren tartják, és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vannak jelen, akkor ott a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet. Amennyiben ennél több személy van jelen – a sportfesztivál kivételével –, akkor kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 18 évnél fiatalabb személy vehet részt.

– ha zárt térben tartják, az ott foglalkoztatottakon kívül kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt rajta.

Az egyéb rendezvényen foglalkoztatott személy számára – kivéve a fellépőket – a maszkhasználat szabályait a rendezvény szervezője vagy a rendezvény helyszínének vezetője határozza meg. Ha a rendezvényen foglalkoztatott személy – ide szintén nem értve a fellépőket –, a koronavírus elleni védettséget a rendezvény szervezője felé nem igazolja, köteles a rendezvény befejezéséig maszkot viselni.

Ha a gyűlésen 500 főnél kevesebben vannak jelen, a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet rajta. Ennél több résztvevőnél kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy lehet a helyszínen. A spontán gyűlés tilos.

A szabályok már vasárnaptól érvényesek, kivéve a gyűlésekre vonatkozó korlátozások, azok csak 2021. június 14. után szűnnek meg – írja a kormányzati tájékoztató oldal.