Több tízmillió forint kenőpénzt fogadott el Völner: részleteket közölt az Legfőbb Ügyészség

Schadl Péter "meg nem határozható időponttól kezdődően" korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pál államtitkárral.

2021. december 13., 13:53

Szerző:

Részleteket közölt a Legfőbb Ügyészség az Országgyűlés Mentelmi bizottságával arról, hogy pontosan miért kezdeményezi a vesztegetés elfogadásával gyanúsított Völner Pál immár lemondott államtitkár mentelmi jogát. A Polt Péter vezette vádhatóság azt írta, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) elnöke – a letartóztatásban lévő Schadl György – 2017. augusztusát megelőzően, pontosabban meg nem határozható időponttól kezdődően korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pál államtitkárral.

Az ügyészség szerint a Kar elnöke a korrupciós kapcsolat keretében jogtalan előnyként rendszeresen készpénzt, alkalmanként 2-5 millió forintot, összesen 83 millió forintot adott az államtitkárnak annak érdekében, hogy Völner Pál a végrehajtásról szóló törvényben meghatározott törvényes jogait a Kar elnöke érdekeinek megfelelően gyakorolja, így

  • államtitkárként és miniszterhelyettesként, ebből fakadó hivatali pozícióját és tekintélyét az Igazságügyi Minisztériumban dolgozó hivatalos személyeknél felhasználva elérje, hogy azokat a személyeket nevezzék ki végrehajtónak, akiket informálisan a Kar elnöke támogatott,
  • támogassa a Kar elnökét abban, hogy a Karral kapcsolatos működési-, gazdasági-, szervezeti elképzelései érvényre jussanak,
  • hivatali kapcsolatai felhasználásával támogassa a Kar elnökét abban, hogy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe nem tartozó támogatásokat nyerjen el a Kar elnöke által megjelölt személy vagy cég, illetve
  • Völner Pál hivatali ismeretségeit, hivatali pozícióját és abból fakadó befolyását felhasználva, hivatalos személyeknél eljárva közreműködjön olyan ügyek intézésében, amelyek nem tartoztak hivatali hatáskörébe.
A Legfőbb Ügyészség szerint a Kar elnöke a rendszeres jogtalan előnyt nem kizárólag konkrét ügyekben nyújtott segítségéért, hanem folyamatos rendelkezésre állása érdekében, lényegében fizetésként adta Völner Pálnak.

Völner szerintük vállalta, hogy a jogtalan előnyért cserébe a hivatali működése során, a hivatali helyzetéből adódó lehetőségeivel visszaélve, az önálló bírósági végrehajtók feletti felügyeleti-, hatósági-, igazgatási jogkörét a Kar elnöke egyedi ügyekben hozzá intézett konkrét kéréseinek megfelelően számára előnyösen fogja gyakorolni.

A tájékoztatás alapján Völner vállalta továbbá azt is, hogy a hivatali pozícióját arra fogja felhasználni, hogy adott esetben kiírás előtt álló, vagy folyamatban lévő pályázatokat, vagy más hatósági eljárásokat szintén a Kar elnöke kéréseinek megfelelően számára kedvezően befolyásolja.

Az ügyészségi dokumentum szerint a Kar elnöke és Völner a fentieknek megfelelően olyan kapcsolatot alakítottak ki egymással, amelynek során hivatali időben, vagy hivatali időn kívül találkozókat bonyolítottak egymással, jellemzően éttermekben, valamint többször találkoztak az utcán Völner Pál gépjárműve mellett.

Ezeken a találkozókon adta át a Kar elnöke Völner Pálnak a végrehajtói osztalékokból befolyt jogtalan előnyt, mely pénzátadásokra jellemzően konspirált módon került sor.

Mint írták, Schadl és Völner megállapodásának megfelelően nevezettek vezető pozíciójukat, a Végrehajtói Karra, minisztériumi működésre való érdemi befolyásukat tartósan jogtalan előnyszerzésre használták fel. Olyan hierarchikus rendszert alakítottak ki és működtettek hosszabb időn keresztül, melynek keretében Völner Pállal kizárólag a Kar elnöke állt kapcsolatban.

A Legfőbb Ügyészség kiemelte, hogy Völner Pál összesen 83 millió forint jogtalan előnyt kapott Schadl Györgytől, 2018 májusa és 2021 júliusa közt, azonban a dokumentumban közölt felsorolás csupán 67 millió forintot tesz ki.

(Kiemelt kép: Budapest, 2021. április 29. Varga Judit igazságügyi miniszter és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 29-én. MTI/Balogh Zoltán)