Totális jogállami abszurd, súlyos jogsértések sorozata, ami az MTVA székházában történik

Az állami média által alkalmazott vagyonőr magáncég emberei hivatalos személy elleni erőszakot és hivatali visszaélést is elkövethettek, a rendőrség akadályoztatásával pedig még súlyosabb bűncselekményeket.

2018. december 17., 11:54

Szerző:

– A közmédia vagyonőrei hivatalos személy elleni erőszakot követtek el. Ez hivatalból üldözendő bűncselekmény – mondta lapunknak Nehéz-Posony Márton. A jogász szerint nagyon egyszerű a képlet:

– azok, akik az MTVA épületében intézkedtek és intézkednek, vagyonőrök. Ha egy magáncég, akkor egy 2005-ös törvény vonatkozik rájuk. Ez a jogszabály egyetlen intézkedést tesz lehetővé a vagyonőrök számára, hogy a jogtalanul behatolókat eltávolíthatják az általuk védett intézmény, telephely területéről.

A 2005-ös a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szerint:

A pénz- és értékőrzési, értékszállítási, szállítmánykísérési, valamint szállítási feladatokat ellátó személy jogosult a szállítást jogtalanul akadályozó, illetve az őrzött vagy szállított érték biztonságát veszélyeztető személyt kilétének igazolására, a tevékenységét akadályozó, veszélyeztető magatartásának abbahagyására felhívni.

A személy- és vagyonőr tevékenysége gyakorlása során - e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén - jogosult az intézkedésében érintett személyt felhívni kilétének igazolására. Ha az általa erre felkért személy önként és hitelt érdemlően nem igazolja kilétét, a személyazonosság megállapítására - indokolt esetben - igazoltatásra jogosult hatósági személyt kérhet fel.

A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Köteles azonban az elfogott személyt haladéktalanul az ügyben eljárni jogosult nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs módja, e szervet nyomban értesíteni. Így kell eljárni a tetten ért személytől elvett dolgokat illetően is.

A személy- és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával

a) a védett személy biztonságát fenyegető támadást elháríthatja;

b) a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést megakadályozhatja, a jogosulatlanul bent tartózkodót onnan eltávolíthatja;

c) a rendezvényt zavaró vagy annak biztonságát veszélyeztető személyt a rendezvényről eltávolíthatja;

d) a pénz- és értékszállítást jogtalanul akadályozó személyt eltávolíthatja, illetve a szállítmány biztonságát fenyegető támadást elháríthatja.

Csakhogy Nehéz-Posony nyilvánvalóvá tette azt is, hogy az országgyűlési képviselők nem jogosulatlan behatolók, sőt képviselői igazolványuk felmutatásával jogszerűen engedték be őket az állami média székhelyének területére. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény szerint ugyanis a honatyákat megilleti a belépés joga bármely közintézménybe.

A jogszabály X. fejezete a A képviselői tisztség ellátásának támogatását rendezni, eszerint:

98. § (1) Az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. Ha a képviselő az Országgyűlés előtt beszámolásra kötelezett személytől a feladatkörébe tartozó olyan kérdéssel kapcsolatosan kér írásban tájékoztatást, amelyről a beszámolásra kötelezett személy törvény alapján az Országgyűlésnek beszámolni köteles, az Országgyűlés előtt beszámolásra köteles személy a tájékoztatást a kézhezvételt követő 15 napon belül, írásban adja meg.

(2) A képviselő a feladatai ellátásához szükséges minősített adatokat - a minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat nélkül, felhasználói engedély alapján használhatja fel, és köteles a minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.

(4) *  A képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez belépésre jogosít. A képviselő - a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon - jogosult a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a rendvédelmi szervek és a vámhatóság működésére szolgáló területre is belépni. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelmét.

Márpedig Nehéz-Posony szerint sem Hadházy Ákos, sem Szél Bernadett, sem pedig a többi, jelenleg is a Kunigunda utcai székház területén tartózkodó képviselő nem lépett jogtalanul a közintézmény, az évi százmilliárd forintból fenntartott, elvileg közszolgálati média székhelyére, sőt annak munkáját nemhogy aránytalan, semmilyen módon nem akadályozták.

Kérésüket, hogy egy nettó 4-5 perces adásidőt igénybe vevő petíció beolvasását tegyék számukra lehetővé, udvariasan és a jogszabályok tekintetbe vételével fogalmazták meg.

Ráadásul a vagyonőrök semmiféle módon nem korlátozhatják a hivatalos személynek minősülő parlamenti képviselőket. Nehéz-Posony szerint a legsúlyosabb, s teljesen érthetetlen törvénysértés, hogy a magukat hivatalos személynek minősítő vagyonőrök fizikai erőszakot és kényszerítést alkalmaztak Hadházy Ákossal, Szél Bernadettel, majd pedig Varju Lászlóval szemben.

A jogász szerint:

a vagyonőrök hivatalos személy elleni erőszakot valósítottak meg, azok a társaik és vezetőik pedig, akik szemtanúi voltak ezeknek az eseményeknek, hivatali visszaélés gyanúját felvető, szintén súlyos bűncselekménnyel vádolhatóak – tette egyértelművé a jogász.

Nehéz-Posony szerint az állami média biztonsági főnökének állításával szemben a vagyonőrök egyetlen vonatkozó jogszabály alapján sem minősülnek hivatalos személynek. Még akkor sem, ha a fegyveres biztonsági őrzésre vonatkozó jogszabályok alapján hozott létre az állami média saját biztonsági szolgálatot. Ráadásul hivatalos személyként ezek az őrök még sokkal durvább bírói megítélés alá eshetnek, hiszen nemcsak hivatalos személy elleni erőszakkal, de hivatallal való visszaéléssel is könnyedén vádolhatók lennének.

Azt pedig a jogász szintén súlyos bűncselekménynek tartja, hogy a kiérkező rendőrt egy közintézményben alkalmazott biztonsági emberek ne engedjék be. Márpedig a bent lévő képviselők négy, illetve öt alkalommal is hívták a rendőröket.

– A rendőr szolgálata teljesítésében való akadályozása totális jogállami abszurd, erre már szavakat sem találok, olyan súlyos törvényi visszaélés – fogalmazott Nehéz-Posony.

Április 16-án, kedden elindult a központi szúnyoggyérítés, amelyet évek óta a katasztrófavédelem irányít. Tavasszal túlnyomórészt a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan.