Jogellenesen elvettek egy kisfiút nevelőszüleitől, és nem mondták meg, miért

Tavaly augusztusban egyelőre tisztázatlan okok miatt elvettek egy két és fél éves kisfiút a nevelőszüleitől. A gyereket kilencnapos kora óta nevelték, nevelőapja szerint valóságos kis csoda lett belőle. Az ügyészség megállapította, hogy számos szabálysértést követett el a nevelőszülőkkel szemben a gyámhatóság és a gyermekvédelmi szolgálat, de a kisfiú még mindig nem térhetett vissza a megszokott környezetébe.

2019. június 14., 13:12

Szerző: Bíró Veronika

Lacika 2016 márciusában született, kilencnapos korában a területileg illetékes gyámhivatal ideiglenes nevelésbe adta, így került a kisfiú a nevelőszüleihez, Évához és Andráshoz. Lacika mindössze 2 kilogrammal, vesebetegséggel, idegrendszeri problémával született, de állapota fokozatosan javult, két és fél éves korára jól kommunikált, néhány angol szót is tudott már, érdeklődő kisfiú volt. Apja börtönbüntetését töltötte, anyja is csak néha látogatta meg, de ezek az alkalmak egyre ritkábbak lettek, mígnem a kapcsolat teljesen megszakadt. A kisfiú és a nevelőszülők között azonban szoros viszony alakult ki, ezért a házaspár jelezte, hogy örökbe akarják fogadni Lacikát. Ekkor kezdődött a kálváriájuk.

A cikkben szereplő neveket az érintettek, illetve a kisgyerek jogainak lehető legteljesebb védelme érdekében megváltoztattuk.

Éváék 2018. március 2-án írásban megkeresték a megyei gyermekvédelmi központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálatot (Tegyesz), kérve, hogy vizsgálják meg alkalmasságukat az örökbefogadáshoz. Kérelmüket továbbították egy másik megyéhez, oda, ahol a gyerekvédelmi gyám alkalmazásban áll.

A nevelőszülők azt állítják, kérvényükről senki még csak tudomást sem vett.

Ezért aztán panaszleveleket írtak, mire 2018 augusztusában berendelték őket a Tegyeszhez, ahol elmondásuk szerint az igazgató közölte velük, hogy nem támogatja a nevelőszülői örökbefogadást. Indult egy vizsgálat, amelynek során kiderült, hogy a gyermek örökbefogadási aktája hiányos volt, mert nem volt benne fénykép a kisfiúról, anélkül pedig nem lehetett örökbe adni.

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay

A Tegyesz igazgatója 2018. szeptember 4-én azt írta nekik, hogy a gyerek örökbefogadásának előkészítése már folyamatban van, az örökbefogadást pedig a gyámhatóságnál tudják kérelmezni. Ezután Éva nevelőszülői munkáltatója, egy gyermekvédelmi szolgáltató felhívta az asszonyt azzal, hogy küldjön egy fényképet a kisfiúról elektronikus úton az aktájába. Az asszony közölte, hogy az adatvédelmi törvény, illetve a szolgáltató belső szabályzata értelmében ezt nem teheti meg, ezért vagy személyesen vegyék át tőle a képet, vagy postán elküldi. Ezt másnap meg is tette, szeptember 21-én délben adta fel a fotót.

Még ezen az estén a család lakásában megjelent három ember, és elhurcolta a sikítva könyörgő, síró Lacikát. A házaspár elmondása szerint a kisfiú a stressztől hányt és bekakilt. A három ember közül egy a gyermekvédelmi szolgáltató nevében járt el, ketten pedig a Tegyesz munkatársai voltak – egyikük a helyettes gyermekvédelmi gyám volt. Ő épp aznap kapta meg kinevezését, így ebben az ügyben csak másnaptól, kinevezésének hatályba lépésétől kezdve járhatott volna el.

 

Érdemi indoklás nélkül

 

Az ügy ekkora már a megyei kormányhivatalt is megjárta, amely aznap határozatot hozott arról, hogy a gyermek gondozási helyét azonnal változtassák meg a Tegyesz kérésére, és kötelezte a nevelőszülőket a gyermek átadására. A határozat érdemi indoklást nem tartalmazott.

A nevelőszülők minden létező hatósághoz, minisztériumhoz panaszlevelet küldtek, fellebbeztek, de vagy azt kapták válaszul, hogy a vizsgálatok még folynak, vagy azt, hogy az eljárást rendben találták. Nem maradt más lehetőségük, bírósághoz fordultak.

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019 februárjában azt válaszolta Éváéknak – hónapokkal a kisfiú elvitele után –, hogy a beérkezett dokumentumokból és a megyei kormányhivatal gyámügyi és igazgatási főosztálya tájékoztatása alapján valószínűsíthető, hogy a nevelőszülők nem megfelelő módon bántak a gyerekkel, aki elhanyagolt volt, amikor a gondozásukból elkerült.

Időközben Éva munkáltatója is elrendelte a nevelőszülő alkalmasságának rendkívüli felülvizsgálatát, amelynek végén megállapította, hogy a nevelőszülői feladatellátást kizáró tényező nem észlelhető. Mégis közölték, hogy a nevelőszülő együttműködése a működtetővel nem megfelelő, ami nem szolgálja a jelenleg nála nevelkedő gyermekek érdekeit. Indoklás nem szerepelt benne.

Eközben Éva ellen vizsgálat indult szexuális visszaélés vádjával a gyámhatóság feljelentése alapján. A nyomozóhatóság igazságügyi szakértői vizsgálatot rendelt el, eszerint szexuális traumára utaló jegyek nem fedezhetők fel a gyerek személyiségműködésében, és elhanyagolás sem tárható fel. Épp ellenkezőleg: még azelőtt, hogy Lacikát elvették volna tőlük, a házaspár magánúton igazságügyi pszichológusi vizsgálatot kért. Ez a vizsgálat azt állapította meg, hogy a kisfiú megfelelően fejlett, vidám, nincs pszichés zavara, a nevelőszülők láthatóan maximálisan kielégítik az igényeit. Ami fokozott pszichés kockázatot jelent a gyermek számára – derült ki – az éppen a más családban történő elhelyezés lenne.

 

Jogszabályellenes volt az eljárás

 

Az illetékes megyei főügyészség idén februárban hozott határozatot az ügyben, és számos szabálytalanságot megállapított a szolgáltatói, illetve a szakhatósági eljárással kapcsolatban. Eszerint 2018 márciusában a gyereket megvizsgálta az örökbefogadás előkészítése céljából a megyei Tegyesz gyermekvédelmi szakértői bizottsága, és megállapította, hogy a kisfiú a nevelőszülőhöz láthatóan erősen kötődik, kiemelése a családból várhatóan meg fogja viselni. Éva munkáltatójának nevelőszülői tanácsadója is arról tájékoztatta a szakszolgálatot, hogy a nevelőszülő és családja maximálisan elfogadja Lacikát.

  • A főügyészség megállapította, a Tegyesz a törvényi előírásokkal ellentétesen, késedelmesen és hiányosan tájékoztatta a nevelőszülőt.
  • A kérelem elbírálás a gyámhivatal hatásköre, a nevelőszülői kérelmet azonban a Tegyesz nem küldte el a gyámhatóságnak.
  • A Tegyesz iratai között egy sincs, amelyik a fénykép benyújtására való utasítást tartalmazza, így nem rögzítették, hogy a nevelőszülőt mikor és milyen módon keresték meg, és milyen határidőt adtak a számára. Törvény szerint a nevelőszülő csak a szakszolgálat írásbeli utasítása alapján járhatott el.
  • A gyámhatóság nyilatkozata szerint a Tegyesz 2018. szeptember 21-én telefonon jelezte a gyámhatóságnak, hogy a nevelőszülő akadályozza a gyermek örökbefogadási folyamatát, és hogy a helyettes gyermekvédelmi gyám még aznap indul Lacikáért. A gyámhatóság ugyanaznap megkapta a szakszolgálat indoklását, de az csak annyit tartalmazott, hogy az örökbefogadás során felmerülő problémák miatt kéri a kiskorú gondozási helyének azonnali megváltoztatását, a nevelőszülő pedig a gyermekvédelmi törvényben megfogalmazott alapfeladatának nem tett eleget, amellyel a gyermek érdekeinek megvalósulását akadályozta.
  • Ezt azt jelenti, hogy a Tegyesz hiányosan terjesztette a javaslatát a gyámhatóság elé. Nem lehet megállapítani, hogy a kötelességszegést a nevelő melyik konkrét magatartása merítette ki, és hogy az azonnali kiemelés miért szolgálja a gyermek érdekét.
  • A Tegyesz javaslata nem tartalmazta azt a tényt, hogy a gyám és a nevelőszülői tanácsadó kiemelkedően pozitív véleményt adott a nevelőszülőről, és hogy a szakértői bizottság szerint a gyermeket meg fogja viselni kiemelése a családból.
  • A megyei főügyészség kijelentette, hogy a gyermek sorsát radikálisan befolyásoló döntésnél nem elég a gyermek legfőbb érdekeire elvi szinten hivatkozni, és a gyámhatóság a releváns adatok teljes körű ismerete nélkül hozott döntést. Ezért a gyámhatóság határozata nem felelt meg a jogszabályoknak.

Tájékozódásunk során nem kaptunk magyarázatot az eljárás okára, és hogy a pozitív szakvélemények ellenére miért kellett elvenni Lacikát a nevelőszülőktől.

A másodfokon eljáró megyei kormányhivatal pár napja megsemmisítette a gyámhatóság határozatát, és az elsőfokú eljárás megismétlését rendelte el. A nevelőszülők nem mondanak le a gyermekről. Úgy tudják, a kisfiú nincs jól, visszaesett a fejlődésben. Közben elvégezték a kellő tanfolyamot, hivatalosan is örökbefogadó szülőnek minősülnek. András azt mondja, ott voltak Lacikával, amikor beteg volt, valóságos kis csodát neveltek belőle. Ragaszkodnak hozzá.

Érdeklődésünkre a Tegyesz a fenntartóhoz, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz irányított, és megjegyezte, hogy olyan személyes adatok kerültek birtokunkba, amelyeknek büntetőjogi következményei lehetnek. Az SZGYF azt írta, hogy az ügyészségi eljárás lezárultáig nem nyilatkozik. Éva munkáltatója a konkrét ügyről – a gyermek érdekeire, illetve a hatályos jogszabályokra hivatkozva – nem akart nyilatkozni, a megyei kormányhivatal pedig közölte, hogy a gyermek jogait szem előtt tartva járt el, a jogszabályok betartása mellett. Az Emmi válaszát még várjuk kérdéseinkre. Az idő múlik, Lacika immáron csaknem kilenc hónapja él a családjától elszakítva.

2023. február 1., 16:21

Új telefonszámon érhető el ezután az ügyeleti ellátás: az 1830-as központi telefonszámot kell annak tárcsáznia, aki az ellátásszervezéssel akar kapcsolatba lépni. Amikor a beteg felhívja a 1830-as központi számot, az irányítószáma alapján kapcsolják az illetékes vármegye mentésirányítását, és ott döntenek a következő lépésről.