Negyven tudós és művész, köztük Pálinkás József volt oktatási miniszter tiltakozik az Akadémia feldarabolása ellen

A hazai értelmiség krémje emelte fel szavát a független tudományos élet elleni kormányhadjárat miatt.

2019. február 9., 18:16

Szerző:

Több mint negyven tudós, művész csatlakozott Pálinkás József volt oktatási miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) volt elnöke, Beer Miklós püspök, Csaba László közgazdász, valamint Lányi András és Szathmáry Eörs kezdeményezéséhez, amelyben közösen ítélik el a „kormánynak nem tetsző ágazatok” vagy nézetek „elsorvasztására” irányuló törekvéseket. A felhívás nem konkrétan, de egyértelműen utal az MTA körüli problémákra is.

A kezdeményezést a Válasz Online-on tették közzé, és további támogató aláírásokra is számítanak. A szöveget változtatás nélkül közöljük:

Alulírottak kötelességünknek érezzük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat.

Meggyőződésünk szerint a mindenkori kormánynak nem feladata, hogy irányt szabjon az állampolgárok ízlésének és gondolkodásának, vagy a tudományos kutatás céljait egymaga jelölje ki. Kötelessége ellenben, hogy az adófizetők pénzéből megfelelő munkafeltételeket biztosítson a tudósok és művészek számára.

A tudás átadásáért és megújításáért a felelősség elsősorban az értelmiséget terheli. E felelősség tudatában kell visszautasítanunk az elhamarkodott döntéseket, a kizsarolt végrehajtást, az intézmények rendjének felforgatását, a kormánynak nem tetsző ágazatok vagy nézetek elsorvasztására irányuló törekvést.

Tiltakozunk a napi érdekekhez, tudományosan kellőképpen alá nem támasztott elképzelésekhez igazított intézményalapítás gyakorlata ellen, és elítéljük a világnézetek őszinte párbeszédét ellehetetlenítő durva vádaskodást, uszító hangnemet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legnépesebb értelmiségi pályákon – a tanárok és orvosok körében – a munkakörülmények és a jövedelmi viszonyok annyira megromlottak, hogy ez egyre több diplomást késztet a pálya – vagy az ország – elhagyására, elsősorban a fiatalokat. Ennek végzetes következményei már ma is tapasztalhatóak, a jövőben súlyosbodni fognak.

Budapest, 2019. február 9.

Pálinkás József, Beer Miklós, Csaba László, Lányi András és Szathmáry Eörs kezdeményezéséhez csatlakoztak:

Ascher Tamás, rendező, egyetemi tanár

Bakró-Nagy Marianne, nyelvész, egyetemi tanár

Bálint Csanád, régész, az MTA tagja

Béres Tamás, teológus, egyetemi tanár

Bibó István, művészettörténész

Buzinkay Géza, történész, professor emeritus

Czoch Gábor, történész, egyetemi docens

Csibra Gergely, pszichológus, egyetemi tanár

Dávidházi Péter, irodalomtörténész, az MTA tagja

Entz Géza, művészettörténész, a Műemlékvédelmi Hivatal volt igazgatója

Falus András, immunológus, az MTA tagja

É. Kiss Katalin, Bolyai-díjas nyelvész, az MTA tagja

Hudecz Ferenc, kémikus, az MTA tagja

Jeszenszky Géza, történész, volt miniszter

Kárpáti Péter, drámaíró

Kelevéz Ágnes, irodalomtörténész

Kenesei István, nyelvész, az MTA tagja

Keresztes K. Sándor, építész, volt miniszter

Keszei Ernő, kémikus, egyetemi tanár

Király Miklós, jogász, egyetemi tanár

Kollár László, mérnök, egyetemi tanár

Mélyi József, művészettörténész

Monok István, művelődéstörténész, egyetemi tanár

Nusser Zoltán, Bolyai-díjas neurobiológus, az MTA tagja

Nyíri Kristóf, filozófus, az MTA tagja

Orosz Ferenc, az MTA Enzimológiai Intézet tudományos igazgatója

Pál Csaba, Bolyai díjas biológus

Ritoók Zsigmond, klasszika filológus, az MTA tagja

Róna-Tas András nyelvész, orientalista, az MTA tagja

Szabó András Péter, történész

Szajbély Mihály, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Szakolczai György, közgazdász, professor emeritus

Szeidl György, gépészmérnök, egyetemi tanár

Szilágyi Márton, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Takács-Sánta András, humánökológus, egyetemi docens

Tallár Ferenc, filozófus, professor emeritus

Túri László kémikus, egyetemi tanár

Ullmann Tamás, filozófus, egyetemi tanár

Vajda Zsuzsanna, pszichológus, egyetemi tanár

Vajna Zoltán, gépészmérnök, az MTA tagja

Valuch Tibor, történész, tudományos tanácsadó

Vásáry István, orientalista, nyelvész, az MTA tagja

Vida Gábor, biológus, az MTA tagja

Zsoldos Attila, történész, az MTA tagja

A kezdeményezők kérik, hogy akinek fontos a magyar kultúra, tudomány és oktatás ügye, csatlakozzon nyilatkozatukhoz az alábbi címen: palinkas.nyilatkozat@gmail.com, jelezve, hogy nevét, foglalkozását (titulusát) feltüntethetik az aláírási íven.