Módosítják az egyházügyi törvényt, de ezzel nem feltétlenül kapja vissza elvett jogait Iványi Gábor egyháza

Semjén Zsolt szerint az alkotmánybírósági határozatból nem következik, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusa máig fennáll.

2018. október 24., 12:45

Szerző:

Igencsak sajátos, kereszténynek vagy demokratának aligha nevezhető írásbeli választ adott Semjén Zsolt a miniszterelnök nevében. A KDNP-elnöke, Orbán Viktor helyettese Szabó Szabolcs azon írásbeli kérdésére reagált, amelyben a független képviselő a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) egyházi jogállásáról, pontosabban annak a többszöri alkotmánybírósági felszólításra történő visszaadásáról érdeklődött.

Semjént azonban, láthatóan nem hatotta meg az Alkotmánybíróság néhány héttel ezelőtti döntése, amikor is Magyarország legfőbb bírói fóruma másodszor is alkotmányellenes mulasztást állapított meg, és ismételten felszólította az Országgyűlést arra, hogy szabályozza a MET egyházi jogállását. 

Ez már a második megrovás, 2017 decemberében is született egy ilyen határozat, amelyre azonban az Országgyűlés nem reagált. Pedig az Ab – még ha a Fidesz-KDNP által jelölt és megválasztott tagoknak mára nem is csak a kétharmados, hanem lényegében teljes a többsége a taláros testületben – már egyértelműen állást foglalt Iványi Gábor egyházának kérdésében. 

A MET szeretné, ha intézményeinek egyházi fenntartójaként ismernék el, és ennek megfelelően kapna költségvetési támogatást, hiszen fontos feladatokat lát el, de ezt a hatóságok visszautasítják, mert a MET nem szerepel a bevett egyházak között. Ez diszkrimináció, az Ab szerint is súlyos alkotmányos jogsérelem, ennek ellenére alig néhány hónapja Semjén egy írásbeli válaszában egyértelművé tette, az Orbán-kormány fittyet hány a magyar jogrendszerre, és csak azért sem adja vissza a MET-nek az egyházi státuszt. 

Most viszont a miniszterelnök-helyettes egyfelől állította, Iványi egyháza már korábban visszakaphatta volna a státuszát, ám az erre irányuló kormányzati javaslatot az ellenzéki képviselők nem szavazták meg, amikor a kormánypártoknak nem volt kétharmados többségük az Országgyűlésben.

Fotó: Kovalovszky Dániel

– Miután a törvénnyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kötelező érvényű döntést hozott, 2015-ben az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét is figyelembe vevő átfogó törvényjavaslatot nyújtottunk be. Ez azonban nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget, mivel az ellenzéki pártok - korábbi ígéretükkel ellentétben - nem támogatták azt. Sőt, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője is azért kampányolt - pl. nyílt levélben szólítva fel az országgyűlési képviselőket -, hogy ne szavazzák meg a törvénymódosítást. Megjegyzem, hogy a törvényjavaslat elfogadása lehetővé tette volna a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vallási közössége egyházi státusának a bírósági regisztrációját – írta Semjén.

A miniszterelnök-helyettes ennél tovább ment, miután kioktatta Szabót arról, hogy bízik benne, ismeri az Orbán-kormány őszi jogalkotási programját, amely nyilvánosan elérhető bárki számára, s abban szerepel az egyházügyi törvény módosítása (ami persze önmagában nem jelenti, hogy az Országgyűlés dönteni is fog az ügyben), Semjén a következőképpen folytatta mondandóját:

– Csak megjegyzem, hogy az Ön által idézett alkotmánybírósági határozatból egyébként nem következik, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusa máig fennáll.

Miután tehát Semjén maga még júniusban beismerte, az Orbán-kormány nem kívánja visszaadni az egyházi státuszt, az Alkotmánybírósági döntés nyomására vélhetően kénytelen lesznek módosítani a törvényen. Ám ez korántsem jelenti, hogy Iványi egyháza korábbi jogállását kapná vissza, mint ahogyan az alkotmányellenesen, súlyosan jogsértő módon megvont támogatásokat és lehetőségeik korlátozását, működésük veszélyeztetését sem kívánja kárpótolni az állam.

Pedig a MET a 2010 utáni kormányzati üldöztetés ellenére valamennyi – hazai és nemzetközi – jogorvoslati eljárásból győztesként jött ki. A MET 1990 óta működött egyházként Magyarországon. A bírósági határozatok értelmében egyházi jogállását nem veszítette el, a bírósági nyilvántartásban is egyházként szerepel, ennek ellenére egyes eljárásokban – például az általa fenntartott idősek otthonának finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben – egyházi jogállását nem ismerték el.

Iványi szerint ezért hátrányos megkülönböztetés érte vallási közösségüket, és jelentős támogatástól esett el egyházuk emiatt az évek során. Kérték a Kúria ítéletének megsemmisítését, mert nem sorolták vissza a MET-et az egyházi intézmények közé. Annak ellenére hogy korábban az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága a javukra döntött az ügyben.

Az egyház közgyűlése április közepén úgy döntött, hogy az Európai Unió Miniszterek Tanácsához fordul. A vonatkozó sajtóközlemény szerint az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a MET súlyos anyagi gondokkal is néz szembe. Éves szinten intézményeik összesen, több mint 1 milliárd forint bevételkieséssel küszködnek. Pedig Iványi egyházi nemcsak a törvényi feltételeknek megfelelő vallási szervezet, hanem gyülekezeti kötelezettségein túl a MET tevékenységéhez tartozik, hogy az egyházzal együttműködő Oltalom Karitatív Egyesület kiterjedt hajléktalan- és szociális ellátást, család-, egészségügyi, és idős-gondozást végez:

  • mintegy 600 férőhelyen hajléktalan látnak el,
  • 5 idősotthont tartanak fenn, 
  • évente több ezer krízishelyzetben lévő családot gondoznak
  • köznevelési intézményeikben pedig mintegy 3000 gyerek részére biztosítják bölcsődétől a középfokú végzettség megszerzéséig az oktatási rendszer teljes spektrumát.
  • A Wesley János Lelkészképző Főiskola is változatlanul működik, noha 2010 óta az államilag támogatott férőhelyek megvonása miatt egyre nehezebben. 

Korábban Iványi a 168 Órának adott interjúban beszélt arról, hogy nem adják fel, talpra fognak állni, s sem hallgatással, sem semmilyen más módon nem fognak elvtelen alkut kötni ezzel a hatalommal:

– Nem szabad mindent eltűrni azért, hogy kitalált programjainkat végrehajthassuk. Nem. El kell mondani, hogy ami itt történik, az bűn, az szégyellni való dolog! És ha ezért bosszút állnak, akkor meg kell találni egy másik oldalról az utat. Mert nem fogunk tétlenek maradni. Nem kell félni, mert a Jóisten emeletekkel magasabban lakozik, és nevet ezeken, akik lába zsámolya alatt istenkednek. Nem kell félni tőlük, mert megölhetnek, de nem árthatnak nekünk. Rengeteg eszközük van, hogy tönkretegyék és eltapossák azt, aki ellenük szegül, de nincs minden eszköz a kezükben – mondta akkor lapunknak a MET vezetője.

A gödöllői HÉV-vonalán maszturbáló férfi esete napokig lázban tartotta az olvasókat. Kerepes polgármestere, Gyuricza László ultimátumot adott a férfinak: ha nem adja fel magát, a tevékenységéről készült felvételt nyilvánosságra hozza. Kérdés, hogy tett szert a polgármester a felvételre, illetve vajon jogszerűen használta-e fel?