Erdő Péter: A feltámadt Jézus győztes, és mi a győztes csapatához tartozunk

2019. április 20., 21:25

Szerző:

Jézus Krisztus feltámadt, és feltámadásával igazolta az emberiség ősi érzését, hogy a látható világon kívül van egy tágabb, átfogóbb valóság - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján, szombat este a budapesti Szent István-bazilikában.

A zsúfolásig telt székesegyházban Erdő Péter homíliájában kiemelte: húsvét a remény és az öröm ünnepe. Szerinte lehet körülöttünk tanácstalan a világ, lehet, hogy környezeti erőforrásaink kimerülése, az emberiség életlehetőségeinek szűkülése, (.) az önzés és a kegyetlenség, (.) a kereszténység elleni erőszak és gyűlöletkeltés aggodalommal tölt el minket, de a szívünk mégis tele van reménnyel és örömmel. – Mert akit szeretünk, akiben bízunk, él és velünk marad mindörökre, mert a feltámadt Jézus győztes, és mi a győztes csapatához tartozunk – fogalmazott.

Húsvét - Nagyszombati vigília és feltámadás-körmenet
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A bíboros felidézte, az asszonyok, miután üresen találták a sírt és angyali jelenést láttak, örömmel számoltak be erről az apostoloknak. Az apostolok azonban még nem hittek nekik, de reménykedtek, hiszen emlékezhettek Jézus titokzatos szavaira, amelyekkel megjövendölte feltámadását. Hozzátette, húsvét éjszakája és a felvirradó hajnal tehát a reménység időszaka. – A sír üres, az angyalok üzenete már elhangzott a feltámadásról, de a Krisztussal való találkozás még várat magára. Ha majd a mester megszólítja tanítványait, ha megjelenik közöttük, akkor lesz teljes a feltámadás öröme és bizonyossága. Akkor érzik majd az apostolok, hogy ezt a hírt tovább kell adni mindenkinek, mert ez örömhír, evangélium, és a tanítványok közössége, vagyis az egyház ennek a szabadító hírnek a továbbadásáért létezik 0 mondta Erdő Péter. – Legyen hát húsvét minden vasárnapunk, fedezzük fel, hogy hétről hétre találkozunk a feltámadt Krisztussal és megújítjuk a szövetséget egymással, hogy szenvedésben és örömben összetartva bátorító, vonzó, erőt sugárzó jel lehessünk az egész világ előtt - kérte.

Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.

A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.

Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a katolikus egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, mindenkit meghív az örök életre.